Креативность что это означает википедия: креативность — это… Что такое креативность? – Являются ли слова творческий и креативный синонимами? Как можно сформулировать смысловое различие?

Автор: | 19.06.2020

Содержание

Являются ли слова творческий и креативный синонимами? Как можно сформулировать смысловое различие?

Слишком сложно ответить на этот вопрос. Ну потому, что можно скатиться на уровень вкусовщины и восприятие того или иного человека. Ну и самим понятием «смысл» можно жонглировать.

Самый главный вопрос где эта граница когда смысл есть и когда его нет? Вот автор например считает, что вложил смысл в произведение, а зритель\слушатель не видит этого смысла и делает вывод, что его и нет вовсе.
 Также многие смысл понимают как возможность «чтения» произведения. Если не читается-значит и смысла нет. Естественно это не верные суждения, но они существуют.
 Многие авторы нарочно отвергают всякие смыслы и делают напор на эмоции а то и вовсе на какое-то бессознательного или наоборот поток сознания так называемый.
 Естественно смысл не есть функция. Это просто за аксиому возьмем.

Я не знаю как ответить на ваш вопрос если честно. Если вы видите в произведении смысл значит он есть лично для вас. Объективный смысл вряд ли существует. Вот вы видели картины Кандинского? Вот лично я вижу в них много смысла. Но я не смогу передать это смысл лишь словами или еще как-то. Вы же придете посмотрите на его картину и скажите, что фигня и смысла нет. Или вот фотография веника, который стоит у стены http://4.bp.blogspot.com/-QukneriJSGg/Vp07Fjyv1TI/AAAAAAAAP4s/90-bapLeJa8/s640/morals_of_vision_e.jpg. Видите смысл и идею? Кто-то видит, а кто-то нет, но произведение не становится от этого чем-то другим.

 Со смыслом в искусстве всегда было тяжело и будет.

А так вообще да, обязательно должен быть смысл в произведении с одной стороны. А с другой он не обязательно должен быть «читаемым» однозначно. И не обязательно каждый будет видеть этот смысл. То есть это все вопрос восприятия, компетенции в сфере искусства, опыта, вкуса итп. И одно могу точно сказать: Автор однозначно не кому  ничего не должен. Вложил определенный смысл -его дело. Увидели другие смысл или нет-это их проблема. Конечно нужно выстраивать диалог со зрителем\слушателем, но между зрителем\слушателем и автором такая пропасть….

Креативність — Вікіпедія

Не плутати зі Творчістю — діяльність людини, спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей.

Креат́ивність — (лат. creatio — створення) — творча, новаторська діяльність[1]; новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості як незалежний фактор»[2]. Раніше у літературі використовувався термін «творчі здібності», однак пізніше почав витіснятися мовним запозиченням з англійської мови (creativity, creative). В російській мові, на думку професора І.Мілославського, терміном «креативний» позначається творчість, що «не тільки висуває ідеї, але й доводить їх до конкретного практичного результату. А слово «творчий» (рос. творческий) залишається зі своїм вихідним значенням, що не розрізняє діяльність результативну й, навпаки, безрезультатну.»

[3]

Креатив (англ. Creative) — визначення, що характеризує продукт діяльності людини, створеної способом, що відрізняється від аналогічних, новизною підходу, творчим рішенням. Як правило створюється для привертання уваги, в основному за рахунок шокування, пародіювання, легкості сприйняття, яскравості і високою запам’ятованістю образу. Деякі розуміють під креативом творчість, поставлену на потік. Фактично креатив — це синонім слова «творчість». Називаючи визначені, наприклад, рекламні або художні роботи креативом, в більшості випадку просто намагаються пустити пил в очі новомодним словом.

Теоретичні основи та поняття креативності[ред. | ред. код]

Проблема креативності тривалий час стоїть в центрі уваги зарубіжних і вітчизняних психологів. В англомовній літературі, як правило, терміном «creativity» позначають все те, що має безпосередню причетність до створення чогось нового; власне процес такого створення; продукт цього процесу; його суб’єкт; обставини, в яких творчий процес відбувається; чинники, які його обумовлюють тощо, тобто «креативність» трактується як поняття синонімічне «творчості». У Психологічному словнику

[джерело?] креативність розуміється з точки зору творчої продуктивності, як «…здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації».

Суть креативності як психологічної властивості зводиться, за Я. Пономарьовим[джерело?], до інтелектуальної активності і чутливості до побічних продуктів власної діяльності. Творча людина бачить побічні результати, які є творенням нового, а нетворча бачить лише результати щодо досягнення мети, проходячи повз новизну. Ф. Баррон і Д. Харрінгтон, підбиваючи підсумки досліджень у галузі креативності з 1970 по 1980 роки, зробили такі узагальнення відомостей про креативність:

1. Креативність — це здатність адаптивно реагувати на потребу нових підходів і продуктів. Ця здатність дозволяє також усвідомлювати нове в бутті, хоча сам процес може мати як свідомий, так і несвідомий характер; здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації.[4]

2. Створення нового творчого продукту багато в чому залежить від особистості творця і сили його внутрішньої мотивації.

3. Особливостями творчого процесу, продукту та особистості є їхня оригінальність, валідність, адекватність задачі і придатність — естетична, екологічна, оптимальність форми, правильність та оригінальність на даний момент.

4. Креативні продукти можуть бути дуже різноманітні за природою: нове вирішення проблеми в математиці, відкриття хімічного процесу, створення музики, картини чи поеми, нової філософської чи релігійної системи, нововведення у правознавстві, свіже рішення соціальних проблем тощо.

Аналізуючи сучасні дослідження цього явища, можна зробити висновок, що не існує однозначної відповіді на запитання: чи існує взагалі креативність, чи вона є науковим конструктом, чи є самостійним процес креативності, чи креативність — це сума інших психічних процесів? Один з аргументів на користь останнього підходу полягає в когнітивній теорії «вроджених структур» (Н. Хомський, Дж. Фодор), яка стверджує, що не можна створити щось з нічого, тобто повз існуючі структури, а процес вирішення творчих задач описується як взаємодія інших процесів (мислення, пам’ять тощо).

Наукові підходи та гіпотези походження креативності[ред. | ред. код]

Якщо Дж. Гілфорд і П.Торренс розглядають креативність як здатність до творчого (дивергентного) мислення, то Ф. Баррон вважає центральним процес уяви і символізації, визначаючи креативність

«як внутрішній процес, який спонтанно продовжується в дії».[джерело?] Р. Стернберг підкреслює важливість здібності створювати «продуктивні метафори», С. Меднік вважає, що в основі креативності лежить здатність виходити за рамки стереотипних асоціацій, працювати з широким семантичним полем.

Велике місце у дослідженнях креативності посідає визначення ролі цілеутворення. Більшість дослідників вважають, що творчий процес — це форма діяльності в проблемному пошуку, свідома та цілеспрямована спроба розширити наявні межі знань, усунути обмеження (Ф. Баррон, Д. Харрінгтон, М. Шикшентмихалий, Х. Гарднер, Х. Грубер, С. Девіс, Д. Перкінс).

З іншого боку, існує точка зору, згідно з якою творчі продукти є результатом випадкових змін стадій креативного процесу (Д. Фелдман, П. Ленглі, Р. Джонс, С. Тейлор).

Проміжна позиція полягає у тому, що креативний процес викликається невдалою спробою пояснення або гіпотезою, яка не підтвердилася, або спробою прорватися за допомогою самоорганізації крізь наявний хаос (Ф. Баррон, Д. Фелдман, Х. Гарднер, П. Торранс, Р. Візберг).

Інші автори ігнорують роль несвідомого у творчості. Окрема точка зору відводить несвідомим процесам певну роль. Зокрема, П. Ленглі та Р. Джонс приписують важливу роль несвідомим елементам у контексті активації пам’яті, яка відповідає творчому натхненню і робить доступною ту інформацію, яка свідомо не використовується.

У дослідженнях П. Торренса[en] та Джо Гілфорда виявлена висока позитивна кореляція рівня IQ і рівня креативності. Що вищий рівень інтелекту, то більша ймовірність того, що досліджуваний матиме високі показники за тестами креативності, хоча в осіб із високорозвиненим інтелектом можуть траплятися і низькі показники креативності. П. Торренс запропонував теорію інтелектуального порогу: за IQ нижче від 115-120 балів інтелект і креативність утворюють єдиний фактор; за IQ понад 120 — творчі здібності та інтелект стають незалежними факторами.

Дослідники Д. Векслер, Г. Айзенк, Л. Терме, Р. Стенберг розглядають інтелект і креативність як єдину людську здатність вищого плану. В. Дружинін охарактеризував цю точку зору «як редукція креативності до інтелекту». В даному разі йдеться не просто про те, що це єдина здатність, а про те, що творчість похідне інтелекту. Високий інтелект — високі творчі здібності. Низький інтелект — низький хист до творчості. Немає жодної необхідності, вважає Ганс Айзенк, виділяти креативність як особливу здатність. Здатність до будь-якого виду творчості (наукова, художня) забезпечується, передусім, високими значеннями загального інтелекту.

Найпершим у науці креативність та інтелект протиставив Джо Гілфорд. Він спирався на власну теорію двох видів мислення: конвергентного та дивергентного. Конвергентне мислення спрямоване на аналіз всіх наявних способів розв’язання задачі, з тим, щоб вибрати з них єдиний правильний. Конвергентне мислення лежить в основі інтелекту. Дивергентне мислення — це мислення, «що йде одночасно у багатьох напрямках», воно спрямоване на те, щоб породити безліч різних варіантів розв’язання задачі. Дивергентне мислення лежить в основі креативності.

У 1958 році Торренс уперше виконав тест на вимір креативності (Torrance Tests of Creative Thinking, TTCT). Через ряд удосконалень, цей тест отримав міжнародне визнання.

 • Torrance E. P. Guiding creative talent – Englewood Cliffs. — NY: Prentice-Hall, 1964.
 • Torrance E. P. The Torrance Test of creative thinking: Technical-norm manual. Ill, 1974.
 • Mednich S.A. The associative basis of the creative process // Psychol. Rewiew . 1969. № 2.
 • Wollach M.A., Kogan N.A. A new look at the creativity — intelligence distinction // Journal of Personality. 1965. № 33.
 • Литвиненко С. Креативність як загальна здібність до творчості: сучасні підходи // Збірник наукових праць полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Серія «Педагогічні науки». – випуск 3 (50). – Полтава, 2006. – С.215-219.
 • Березина Т.Н Интеллект и креативность — Эдип, 2008, № 3, С. 92-101.
 • Богоявленская Д.Б Психология творческих способностей. М.: «Академия».
 • Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. М –Томск, 1997.
 • Яковлев В.Я. Философские принципы креативности / Вестник Московского Университета. 2005.
 • Torrance E. Guiding creative talent – Englewood Cliffs. NY. Prentice-Hall, 1964, -128 с.
 • Айзенк Г. Интеллект: новый взгляд. — Вопросы психологии, 1995, № 1, С.111-131.
 • Вишнякова В.Ф. Креативная психология. Психология творческого обучения. – Минск, 1995. – С. 22 – 126.
 • Лук А. Н. Психология творчества.- М.: 1987. – С. 11 – 26.
 • Мей Р. Мужество творить: очерк психологии творчества.
 • Пономарев. Я.А. Психология творчества и педагогика. – М.: Педагогика, 1976. – С.29 – 33.
 • Ярошевский М.Г. Психология творчества и творчество в психологии. – Вопросы психологии, №6, 1985 – С. 14 – 24.
 • Б. Мещеряков, В. Зинченко. Большой психологический словарь. — M. 2004
 • Станислав Райх Психодиагностика креативности (обзорная статья) — Киев. 2011 — 6 с.

Креативность Википедия

Творческие способности

 — способности человека принимать творческие решения, принимать и создавать принципиально новые идеи.

В повседневной жизни творческие способности проявляются как смекалка — способность достигать цели, находить выход из кажущейся безвыходной ситуации, используя обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом.

В широком смысле — нетривиальное и остроумное решение проблемы, причём, как правило, неспециализированными инструментами или ресурсами. Имеется также в виду способность к смелым, нестандартным решениям проблем.

Креативность с точки зрения психологии

По мнению Элиса Пола Торренса, креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулированию результата решения. Для оценки креативности используются различные тесты дивергентного мышления, личностные опросники, анализ результативности деятельности. С целью содействия развитию творческого мышления могут использоваться учебные ситуации, которые характеризуются незавершенностью или открытостью для интеграции новых элементов, при этом учащихся поощряют к формулировке множества вопросов.

Экспертные и экспериментальные оценки способности человека к производству знаний показывают, что креативные способности человека не очень велики. Путём вовлечения всех работников в непрерывное совершенствование организации (метод Кайдзена) креативность организации резко возрастает.[источник не указан 3798 дней]

Существуют психологические инструменты измерения творческого (креативного) мышления; самый известный в мировой психологической практике — Тест Пола Торренса. Этот тест позволяет оценить:

 • вербальную креативность
 • образную креативность
 • отдельные креативные способности:
  • беглость — этот количественный показатель, в тестах чаще всего это количество выполненных заданий.
  • гибкость — этот показатель оценивает разнообразие идей и стратегий, способность переходить от одного аспекта к другому.
  • оригинальность — этот показатель характеризует способность выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо установленных.
  • способность видеть суть проблемы.
  • способность сопротивляться стереотипам.

Критерии креативности

Критерии креативности:

 • беглость — количество идей, возникающих в единицу времени;
 • оригинальность — способность производить необычные идеи, отличающиеся от общепринятых;
 • гибкость. Как отмечает Ранко, важность этого параметра обуславливается двумя обстоятельствами: во-первых, данный параметр позволяет отличать индивидов, которые проявляют гибкость в процессе решения проблемы, от тех, кто проявляет ригидность в их решении, и во-вторых, позволяет отличать индивидов, которые оригинально решают проблемы, от тех, кто демонстрирует ложную оригинальность.
 • восприимчивость — чувствительность к необычным деталям, противоречиям и неопределенности, готовность быстро переключаться с одной идеи на другую;
 • метафоричность — готовность работать в совершенно необычном контексте, склонность к символическому, ассоциативному мышлению, умение увидеть в простом сложное, а в сложном — простое.
 • удовлетворенность — итог проявления креативности. При негативном результате теряется смысл и дальнейшее развитие чувства.[1]

По Торренсу[2]

 • Беглость — способность продуцировать большое количество идей;
 • Гибкость — способность применять разнообразные стратегии при решении проблем;
 • Оригинальность — способность продуцировать необычные, нестандартные идеи;
 • Разработанность — способность детально разрабатывать возникшие идеи.
 • Сопротивление замыканию — это способность не следовать стереотипам и длительное время «оставаться открытым» для разнообразной поступающей информации при решении проблем.
 • Абстрактность названия — это понимание сути проблемы того, что действительно существенно. Процесс называния отражает способность к трансформации образной информации в словесную форму

Кроме того, существует такой критерий, как способность к лёгкому генерированию большого количества идей.[3]

Гипотезы происхождения креативности

Имеются несколько гипотез по возникновению креативных способностей. Согласно первой считается, что творческие способности возникли у человека разумного постепенно, в течение длительного времени и явились следствием культурных и демографических изменений человечества, в частности, роста численности народонаселения, путём сложения способностей самых умных и одарённых особей в популяциях, с последующим закреплением данных свойств в потомстве.[источник не указан 3333 дня]

По второй гипотезе, высказанной в 2002 году антропологом Ричардом Клайном из Стэнфордского университета, появление креативности носило скачкообразный характер. Она возникла вследствие внезапной генетической мутации около 50 тысяч лет назад[4].

См. также

Примечания

Литература

 • Азарова Н. М.. Креативность как слово и как концепт. // Критика и семиотика, 21 (2014).
 • Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная проблема творчества. Ростов-на-Дону, 1983.
 • Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М.: «Академия», 2002.
 • Дружинин В. Н. Диагностика общих познавательных способностей. — М.: «ИП РАН», 1997.
 • Дружинин В. Н. Проблемы общих способностей (интеллект, обучаемость, креативность) — СПб.; Питер,2007.
 • Льюис, Гарет. Как развить креативность за 7 дней. — М.: Издательство «Э», 2018. — 128 с. — ISBN 978-5-04-091600-9.
 • Торшина К. А. Современные исследования проблемы креативности в зарубежной психологии. М. 1997.
 • Туник Е. Е. Диагностика креативности. Тест Торренса. Методическое руководство. СПб.: Иматон, 1998.
 • Станислав Райх «Психодиагностика креативности (обзорная статья)» Киев. 2011 — 6 с.
 • Одаренность: способности, мотивация и творчество : пособие для педагогов, психологов, руководителей в сфере образования / Н. Д. Алексеев, А. С. Исаенко, Т. И. Кузей – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2006. – 88 с.
 • Mednich S.A. The associative basis of the creative process // Psychol. Rewiew . 1969. № 2.
 • Torrance E. P. Guiding creative talent — Englewood Cliffs. NY: Prentice-Hall, 1964.
 • Torrance E. P. The Torrance Test of creative thinking: Technical-norm manual. Ill, 1974.
 • Wollach M.A., Kogan N.A. A new look at the creativity — intelligence distinction // Journal of Personality. 1965. № 33.

Ссылки

 • Реут Д. В. Сладкое проклятие креативности // Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций (CASC’2001). Труды 1-й международной конференции. Москва, 11-12 октября 2001 г. т.3. М.: Институт проблем управления РАН, с. 91-123.

Методики креативности — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Методики творчества — методы и техники, способствующие творческому процессу рождения оригинальных идей, нахождения новых подходов к решению известных проблем и задач. Методики творчества помогают чётче формулировать задачи, ускорять процесс нахождения идей, а также увеличивать их количество, расширять взгляд на проблему и уничтожать ментальные блокады. Методики не являются алгоритмами, следуя которым обязательно будет найдено решение задачи, зато они дают направление и дисциплину хода мыслей и увеличивают вероятность получения хороших идей. Методики сокращают время поиска идей, организуя и делая более эффективным сам процесс поиска. Различные методики творчества рассчитаны на работу одного человека, двух или группы.

 • чётко сформулировать проблему
 • собрать исходные данные
 • выработать критерии для структурирования исходных данных
 • структурировать исходные данные
 • всесторонне изучить исходные данные
 • расширить отрасль проблематики
 • сформулировать несколько точек зрения на проблему
 • сформулировать максимальное число решений
 • выработать критерии отбора перспективных идей или решений
 • снимать ментальные блокады
 • ускорить процесс рождения идеи
 • отбирать действительно выгодные и оригинальные варианты решения проблемы.

Мозговой штурм[править | править код]

Мозговой штурм — оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного оценивания. Метод был изобретён одним из основателей рекламной компании BBDO Алексом Осборном и описан в его книге «Как придумать» (англ. How to Think Up) в 1942 году.

Теория решения изобретательских задач (Генрих Альтшулер)[править | править код]

Теория решения изобретательских задач — основана изобретателем и писателем-фантастом Генрихом Альтшуллером в 1946 году. ТРИЗ является методологией, набором инструментов, базой знаний и технологией моделирования для генерации новаторских идей и решений проблем. ТРИЗ предоставляет инструменты и методы для формулирования проблемы, системного анализа, анализа отказов и паттернов эволюции (от «как есть» до «как должно быть»). В отличие от методики мозгового штурма (в котором неупорядоченно формулируются идеи и варианты решения проблемы), целью методики ТРИЗ является создание алгоритмического подхода к изобретению новой системы или улучшения старой.

Метод Дельфи[править | править код]

Метод Дельфи — методика, позволяющая с помощью опросов, интервью, мозговых штурмов, добиться максимального консенсуса при определении правильного решения. Анализ с помощью дельфийского метода проводится в несколько этапов, результаты обрабатываются статистическими методами. Базовым принципом метода является то, что некоторое количество независимых экспертов (часто несвязанных и не знающих друг о друге) лучше оценивает и прогнозирует результат, чем структурированная группа (коллектив) личностей. Позволяет избежать открытых столкновений между носителями противоположных позиций, так как исключает непосредственный контакт экспертов между собой и, следовательно, групповое влияние, возникающее при совместной работе и состоящее в приспособлении к мнению большинства. Даёт возможность проводить опрос экстерриториально, не собирая экспертов в одном месте (например, посредством электронной почты).

Субъекты:

 • группы исследователей, каждый из которых отвечает индивидуально в письменной форме
 • организационная группа — сводит мнения экспертов воедино.

Латеральное мышление (Эдвард де Боно)[править | править код]

Британский врач Эдвард де Боно предложил множество методик творчества и мышления. Он является автором понятия латеральное мышление, которое отличается от основанного на привычных паттернах вертикального мышления, тем, что ставит под вопрос исходные условия. Одним из примеров латерального мышления является техника шести шапок (белая — аналитическое мышление, красная — эмоциональное мышление, чёрная — критическое мышление, жёлтая — оптимистическое мышление, зелёная — творческое мышление, синяя — мышление в большой перспективе). В метафорическом понимании, надевая каждую из шапок, человек может взглянуть на проблему с нескольких точек зрения.

Синектика (Уильям Гордон)[править | править код]

Методика творчества под названием синектика была разработана Уильямом Гордоном в 1940-х гг. В методике участники пытаются «сделать известное странным, а странное — известным». Методика состоит из десяти шагов: анализ и определение проблемы, предложения спонтанных решений проблемы, новая формулировка проблемы, построение прямых аналогий, построение личных аналогий, построение символических аналогий, снова построение прямых аналогий, анализ прямых аналогий, перенос аналогий на проблему и разработка подходов к решению.

Методики стимуляции творческого мышления применяются во многих сферах жизни, которые требуют оригинальных идей. Среди прочего, использование методик, таких, как теория решения изобретательских задач и морфологический анализ распространенное среди инженеров и изобретателей. Методики латерального мышления применяются в сфере бизнеса и рекламы. Метод Уолта Диснея и мозговой штурм используются во время дискуссий по проблемным вопросам различных отраслей. Методика SCAMPER часто используется для разработки новых продуктов.

Часто для облегчения процесса решения проблем творческим путём используются графическое изображение идей в виде карты мыслей, диаграмм Исикавы и подобных приёмов.

Креативность Википедия

Творческие способности — способности человека принимать творческие решения, принимать и создавать принципиально новые идеи.

В повседневной жизни творческие способности проявляются как смекалка — способность достигать цели, находить выход из кажущейся безвыходной ситуации, используя обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом.

В широком смысле — нетривиальное и остроумное решение проблемы, причём, как правило, неспециализированными инструментами или ресурсами. Имеется также в виду способность к смелым, нестандартным решениям проблем.

Креативность с точки зрения психологии[ | ]

По мнению Элиса Пола Торренса, креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулированию результата решения. Для оценки креативности используются различные тесты дивергентного мышления, личностные опросники, анализ результативности деятельности. С целью содействия развитию творческого мышления могут использоваться учебные ситуации, которые характеризуются незавершенностью или открытостью для интеграции новых элементов, при этом учащихся поощряют к формулировке множества вопросов.

Экспертные и экспериментальные оценки способности человека к производству знаний показывают, что креативные способности человека не очень велики. Путём вовлечения всех работников в непрерывное совершенствование организации (метод Кайдзена) креативность организации резко возрастает.[источник не указан 3798 дней]

Существуют психологические инструменты измерения творческого (креативного) мышления; самый известный в мировой психологической практике — Тест Пола Торренса. Этот тест позволяет оценить:

 • вербальную креативность
 • образную креативность
 • отдельные креативные способности:
  • беглость — этот количественный показатель, в тестах чаще всего это количество выполненных заданий.
  • гибкость — этот показатель оценивает разнообразие идей и стратегий, способность переходить от одного аспекта к другому.
  • оригинальность — этот показатель характеризует способность выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо установленных.
  • способность видеть суть проблемы.
  • способность сопротивляться стереотипам.

Критерии креативности[ | ]

Критерии креативности:

 • беглость — количество идей, возникающих в единицу времени;
 • оригинальность — способность производить необычные идеи, отличающиеся от общепринятых;
 • гибкость. Как отмечает Ранко, важность этого параметра обуславливается двумя обстоятельствами: во-первых, данный параметр позволяет отличать индивидов, которые проявляют гибкость в процессе решения проблемы, от тех, кто проявляет ригидность в их решении, и во-вторых, позволяет отличать индивидов, которые оригинально решают проблемы, от тех, кто демонстрирует ложную оригинальность.
 • восприимчивость — чувствительность к необычным деталям, противоречиям и неопределенности, готовность быстро переключаться с одной идеи на другую;
 • метафоричность — готовность работать в совершенно необычном контексте, склонность к символическому, ассоциативному

Обсуждение:Творческие способности — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Против объединения с «Творчеством»[править код]

Сомневаюсь, что следует объединять со статьей Творчество. «Креативность» — распространенный в психологии термин. —Zofo 22:50, 14 марта 2009 (UTC)

Пусть остаётся чтобы люди могли узнать что этот англиканизм значит.—Boycraft 23:00, 30 марта 2009 (UTC)

я за отделение понятий творчество и креативность, ибо это разные уровни развития психики человека.

Креатифф это когда аффтар жжет нипадецки[править код]

А нормальное русское слово это «творчество». Очередной пример безмозглой кальки с английского. Если Википедия это некая разновидность энциклопедии, то мне кажеться что следует употреблять нормальные энциклопедические термины вместо «легализации» уродливого мусора набраного в рунете. А в «креативности» ровно столько энциклопедичности сколько и в «высере». Последнее мне правда импонирует больше.Serg 21:08, 27 марта 2011 (UTC)

Не совсем согласен. Я сам не очень люблю термин «креативность», однако, этот термин даже с чисто языковой точки зрения отличается от слова «творчество». Креативность — это, в любом случае, свойство. Творчество — это, в любом случае, процесс. Таким образом, креативность связана с свойствами человека, его способностями и т. д. Творчество связано непосредственно с процессом создания чего-то нового, с деятельностью. Соответственно подход к изучению творчества и креативности будет разный. В первом случае будет тестироваться способность человека как некоторое присущее ему качество, позволяющее отличить его от других людей. Во втором случае будет изучаться структура деятельности, потребности, её вызывающие, мотивы, цели, действия, этапы протекания. Креативность является достаточно энциклопедическим термином. Например, в «Большом психологическом словаре» под ред. Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко есть две отдельные статьи «Креативность» и «Творчество». Нильс 10:46, 30 марта 2011 (UTC)
Да нет, разговор не о том. Если Вам хочеться видеть отдельную статью (мне например нет) то ее можно так и назвать «Творческие Способности» или например «Талант», хотя мне первое нравится больше. Но зачем вводить еще один мерзкий американизм? Общеупотребимость? Полная ерунда — гугл дает более 5.5 миллионов результатов на «Творческую способность» и лишь немного более 2 на «Креативность» и это заметьте в интернете который переполнен кальками с английского и поэтому намного более «благосклоннен» к «Креативности»! Что-же тогда говорить о нормальном языке?. И кстати статьи «Творческая Способность» в вики нет. Заодно и «Креативности» в орфографическом словаре 1988 нет. Дело не в «процесс-свойство» (вроде как в 1988 свойства не было, только процесс!!) а конкретно в либезении 95% википисак перед в первую очередь американским английским — почитайте русовики так сказать со стороны. В общем кретинизм полный. «За державу обидно»(c)Serg 08:39, 31 марта 2011 (UTC)
Ну, дело-то как раз тут не в википисаках. Я уже упомянул «Большой психологический словарь», в котором «креативность» есть. Сушествуют также различные учебные пособия, в названии которых фигурирует «креативность». Например, Е. П. Ильин «Психология творчества, креативности, одарённости» или Рождественская Н. В., Толщин А. В. «Креативность: пути развития и тренинги». Так что термин-то в общем, не только «интернетский». Так что в принципе он есть. И отличие «креативности» от «творческой способности» или «творческой одарённости» всё-таки есть. Например, человек написал философский трактат. Так он проявил свою творческую способность. Но есть ли тут креативность — вопрос. Если считать креативностью то, что исследовали Гилфорд, Торренс и Медник, то креативность тут и ни при чём. Например, в тесте креативности Гилфорда предлагается придумать как можно больше необычных способов применения газеты или линейки. То есть фактически от человека тут требуется давать необычные идеи в большом количестве. Но если человек пишет философский трактат — тут важно не количество и не скорость, а стремление понять суть вещей. Таким образом, человек занимается творчеством, но не проявляет креативность (в указанном понимании). Нильс 23:11, 6 апреля 2011 (UTC)
Да ерунда все это про фундаментальные различия между «критивностью» и «творческими способностями» — одно и то же. Просто в русском языке «творчество» больше ассоциируется с художниками и композиторами, а не с математиками. Кроме того в «Орфографическом Словаре Русского Языка» 1988 г.и. «креативности» нет, так что все честно, термин «интернетовский». А то что направо и налево встречается в психологических трактатах, так тоже знаете-ли не аргумент — мало-ли профессионального жаргона вокруг! Так что нам теперь слова типа «лабать» обэнциклопедивать? Да и пример Ваш с философским трактатом не совсем корректный — как Вы правильно заметили там важно понять суть вещей, а не изобретать необычные способы изложения мыслей. Так что вполне может быть написан человеком не слишком обремененном творческими способностями. Serg 21:07, 7 апреля 2011 (UTC)
Нет, что Вы! Это вполне академический термин в психологии. Скажите, а есть ли в указанном Вами словаре «анаэробный гликолиз» или, например, «адронный коллаидер»? А относительно философского трактата — я имею в виду философский трактат, который действительно несёт в себе что-то принципиально новое. Нильс 07:55, 15 апреля 2011 (UTC)
Креативность — лишь словечко, производные от которого всякие гламурницы и снобы могут вставлять не к месту: «О, креативненько!» Присутствие слова «креативный» в названии всяких тренингов — не аргумент, они и ориентированы на свою целевую аудиторию. К тому же, в английском языке нет разницы между «креативностью» и творческими способностями. Или вы утверждаете, что, переняв термин как кальку с английского, русская психология и интернет-сообщество утвердили абсолютно новое понятие? В конце-концов, посмотрите на психиатрические издания. Слово «творчество» там фигурирует нередко, пусть и не как конкретно психиатрический термин, но вот «креативности» вы там не найдёте. А современная психология — наука весьма потребительская, потому и действует по законам маркетинга. 193.110.114.203 11:29, 29 июля 2012 (UTC)
Хм… Ну, мне тоже не очень нравится слово «креативность», но от нашего с Вами отношения к нему само слово не исчезнет. Более того, оно будет употребляться в психологических изданиях и исследовательских работах. Поэтому вижу вполне себе целесообразным то, что в Википедии дано толкование этого слова. Если Вы сомневаетесь, что термин активно используется в психологии — зайдите на сайт РГБ и в электронном каталоге вбейте слово «креативность». Вы увидите много диссертаций, в теме которых употребляется этот термин: http://old.rsl.ru/table.jsp?f=1016&t=3&v0=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&useExternal=true&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=a1&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=4&debug=false Нильс 20:42, 18 августа 2012 (UTC)

В русском языке слова «креативность» нет, так же, как в английском «творчество»! А свои креативности, кастинги, промоутеры, вошингеры засуньте себе в одно место!!!64.110.54.35 02:44, 24 марта 2013 (UTC)

Во-первых, соблюдайте уважительное отношение к участникам, во-вторых почитайте хотя бы «Большой психологический словарь» под ред. Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко. Нильс 20:37, 28 марта 2013 (UTC)
— Все таки термин «креативность» имеет отношение более к рекламе, продвижению чего-либо. Креативный писатель — это не писатель, который творчески относится к созданию своих работ, а тот, кто умеет и может их продвигать, т.е. творчески подходит к рекламе своих произведений. службист 12:03, 18 мая 2015 (UTC)

В русском языке это всегда называлось «творческие способности», что подтверждается и первой же фразой статьи. Переименуем? Викидим 17:53, 5 октября 2015 (UTC)

 • Возражений не поступило, переименовываю. Викидим 03:42, 25 ноября 2015 (UTC)

Что такое креативность, и насколько она присуща каждому человеку?

Вы считаете себя творческим человеком? Вы играете на барабанах или отлично рисуете акварелью? Сочиняете песни или увлечены оригами? У многих людей присутствует заблуждение, что креативность – это врожденный талант, присущий лишь ограниченному кругу людей, а все остальные, к сожалению, не обладают какими-либо выдающимися способностями. Но это далеко не так! Итак, что же такое креативность?

что такое креативность

● Каждый может быть креативным человеком!

Дело в том, что у каждого есть врожденные творческие способности. Креативность – это навык, который можно развить. Как? Начните с более широкого определения понятия креативности. Это не только искусство или умение нешаблонно мыслить. Это скорее умение, помогающее вам находить варианты новых решений для различных задач. Таким образом, если вы сталкиваетесь с какими-либо проблемами, которые нуждаются в их разрешении, то креативность – это неоценимый навык. Скажем, вы работаете в отделе продаж. Наличие креативности поможет вам найти новые способы подхода и охвата потенциальных клиентов. Или, может быть, вы преподаватель. Значит вы должны постоянно искать новые способы передачи знаний своим студентам.

● Как «работает» креативность?

Давайте развенчаем ещё одно заблуждение о креативности: якобы она применяется только для создания совершенно «новых» или «оригинальных» вещей. Опять же, это не так. Потому что ничто и никогда не бывает совершенно новым или оригинальным. Всё, включая произведения искусства, не появляется из ничего. Оно появляется из вдохновения. Это означает, что творческий порыв объединяет старые и знакомые вещи, чтобы получить их новый смысл или ценность. С этой точки зрения вы можете увидеть много креатива на практике. Скажем, композитор может быть вдохновлен определенными стилями музыки, инструментами и ритмами, чтобы написать новую песню. Смысл в том, чтобы объединить разные идеи, найти что-то общее в различиях и создать из этого совершенно новую идею.

● Креативность появляется на основе желания, подкрепленного решимостью

Еще одно заблуждение о креативности состоит в том, что для этого вы должны находиться в каком-то необъяснимом «творческом» состоянии. Реальная креативность не связана с возгласом «эврика!» в случае появления случайных идей. Чтобы быть по-настоящему креативным человеком, вам нужно понимать свое направление. Вы должны задать себе вопрос: «Какую проблему я пытаюсь решить?» И только зная ответ на этот вопрос, вы можете начать «напрягать мышцы» творчества. Нередко креативные порывы ассоциируются с определенным образом мышления, работой правого полушария, с интуицией и воображением. Однако, чтобы извлечь максимальную пользу из творчества, вам нужно использовать оба полушария вашего мозга: правое и левое. Это может показаться вам удивительным, но креативность имеет много общего с решением задач, что, по своей сути, включает логику и анализ. Не «отбрасывайте» работу левого полушария, креативность требует от них обоих работы в унисон. Например, когда вы ищете новые идеи, левое полушарие усилит концентрацию внимания и фокус на чем-либо, а правое полушарие поможет вам собрать и исследовать полученную информацию. И когда вы решите попробовать эти новые идеи, правое полушарие выдаст вам инновационные решения, а левое полушарие поможет вам оценить и настроить эти решения для их лучшей реализации на практике. Поэтому логика и творчество действительно работают сообща, а не одно за счет другого.

● Креативность – это умение

Это не какой-то врожденный или природный талант, который есть у избранных людей. Это означает, что креативность и новаторство можно практиковать и совершенствовать систематически. Любое умение и навык необходимо изучать и тренировать. Именно благодаря регулярной практике ваша креативность проходит через различные этапы оттачивания мастерства. Это означает, что вы можете стать все более и более творческим человеком! Если вы никогда не думали, что креативность имеет к вам хоть какое-то отношение… подумайте еще раз! Вы можете использовать творчество в любом аспекте своей жизни. Оно поможет вам вырваться из рутины, выведет вас из зоны комфорта и вдохновит вас расти, развиваться и пробовать новые вещи.

Начните находить связь, соединять разные точки и собирать всё в цельную картину! Креативность – это умение объединить старые идеи, чтобы получить свежую, инновационную и весьма ценную идею.Flytothesky.ru

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
О творческом и креативном мышлении. В чем их отличия?

Поделитесь постом с друзьями!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *