Теорія маслоу: Піраміда потреб Абрагама Маслоу — Вікіпедія – Теория мотивации Маслоу

Автор: | 14.03.2019

Содержание

Піраміда потреб Абрагама Маслоу — Вікіпедія

Піраміда потреб Абрахама Маслоу — ієрархічна система потреб людини, складена американським психологом Абрагамом Маслоу (англ. Abraham Maslow).

Піраміда Маслоу

У 1943 р. психолог Абрахам Маслоу, досліджуючи фактори, які впливають на поведінку, розбив їх на п’ять категорій і розташував їх у визначеній ієрархії. В основі цієї ієрархії лежали найбільш насущні потреби (їжа, вода, житло), а на вершині — більш високі індивідуальні запити (визнання, самовираження). Коли потреби найнижчого рівня задоволені хоча б частково, людина починає рухатися до задоволення потреб іншого і не обов’язково наступного рівня ієрархії.

Усе, що необхідно для підтримки життя, — їжа, одяг, житло — об’єднується в категорію фізіологічних потреб. Перш ніж людина зможе переслідувати якісь інші цілі, їй необхідно задовольнити ці основні потреби. В умовах «золотого мільярда» більшість людей, що працюють і одержують зарплату, цілком спроможні задовольнити свої фізіологічні потреби, тому запити вищих рівнів стають усе сильнішим мотиваційним чинником. Наприклад, коли людина має достатню кількість предметів першої потреби, з її боку буде логічно застрахуватися від можливих втрат. Така потреба в безпеці і подібні їй можуть бути задоволені завдяки достатньо високій заробітній платі, що дозволяла би робити заощадження, а також завдяки системам медичного і соціального страхування і програмам пенсійного забезпечення та гарантій зайнятості.

Вище від потреби в безпеці розташоване, за Маслоу, бажання людей спілкуватися між собою, кохати та бути коханими, відчувати приналежність до колективу. Як показали дослідження Ґоторна, ці соціальні потреби можуть бути для працівників важливіші за фінансові потреби. Люди також мають потребу у визнанні — їм потрібне відчуття цінності своєї особистості як невід’ємної частини єдиного цілого. Вони потребують поваги, заснованої на досягненнях у змаганні з іншими людьми. Всі ці потреби тісно пов’язані з поняттям статусу, що означає «вагу» або «важливість» людини в очах оточення. Можливість задоволення таких потреб може бути потужним мотиватором.

Маслоу визначив потребу в самовираженні як «бажання стати більшим, ніж ти є, стати всім, на що ти спроможний». Ця потреба найвищого порядку, і задовольнити її складніше за все. Люди, що досягають цього рівня, працюють не просто заради грошей або заради справляння враження на інших, але тому, що усвідомлюють значимість своєї роботи і відчувають задоволення від самого її процесу.

Ієрархія Маслоу — дуже зручний засіб класифікації людських потреб, проте було би помилкою сприймати її як якусь жорстку схему. Зовсім не обов’язково, щоби потреби кожного рівня були цілком задоволені (а іноді це і неможливо), перед тим, як у людини з’являться більш «високі» спонуки. Насправді в кожний конкретний момент людиною рухає цілий комплекс потреб.

Піраміда потреб Маслоу[ред. | ред. код]

Маслоу, створюючи у 1940-х рр. свою теорію мотивацій, намагався пояснити, чому в різний час у людей виникають різні потреби. Він вважав, що потреби людини мають ієрархічну структуру з 5 рівнів.

У кожний конкретний момент часу людина буде прагнути до задоволення тієї потреби, що для неї є важливішою або сильною.

 • Фізіологічні потреби (потреби найнижчого рівня) є необхідними для виживання. Вони включають потребу в їжі, воді, захисті, відпочинку, сексуальні потреби.
 • Потреби в безпеці включають потреби в захисті від фізичних і психологічних небезпек з боку навколишнього світу і впевненість у тому, що фізіологічні потреби будуть задовольнятися в майбутньому (покупка страхового полісу або пошук надійної роботи з гарними видами на пенсію).
 • Соціальні потреби (потреби в приналежності, дружбі, любові) включають почуття приналежності до чого-небудь або кого-небудь, підтримки.
 • Потреби в повазі включають потреби в особистих досягненнях, компетентності, повазі з боку оточуючих, визнанні.
 • Потреби в самовираженні, самореалізації — потреби в реалізації своїх потенційних можливостей і зростанні як особистості.

Спочатку споживачі прагнуть задовольнити потреби нижчого рівня, потім можуть думати про задоволення наступної за значимістю потреби. Основний недолік теорії Маслоу зводиться до того, що їй не вдалося врахувати індивідуальні відмінності людей. Виходячи з минулого досвіду, одна людина може бути найбільше зацікавлена у самовираженні, у той час як поведінка іншої буде в першу чергу визначатися потребою у визнанні, соціальними потребами.

Маслоу вважає, що психічні (фізіологічні) потреби середнього громадянина задовольняються на 85%, екзистенційні — на 70, соціальні — на 50, престижні — на 40, самовираження — на 10%. Статистика говорить, що тільки один-два відсотки людей прагне до вершини піраміди А. Маслоу.

 • Маслоу А. Мотивация и личность / пер. А. М. Татлыбаевой ; терминолог. правка В. Данченка. — К. : PSYLIB, 2004.
 • Дмитриченко Л. И., Чунихина Т. С., Дмитриченко Л. А., Химченко А. Н. Корпорация в системе общественного производства : монография. — Донецк : ООО «Східний видавничий дім», 2010. — 220 с.

Пирамида потребностей Маслоу

Пирамида потребностей Маслоу – является одной из самых известных и часто применяемых теорий о потребностях человека. Теория потребностей была впервые сформулирована американским психологом Абрахамом Маслоу и наиболее подробно изложена в книге «мотивация и личность».

Суть теории потребностей Маслоу

Основной сутью теории потребностей Маслоу является иерархия потребностей человека в зависимости от важности и необходимости в жизни. Как правило, эта иерархия визуализируется в виде пирамиды. В основании пирамиды находятся базовые потребности человека, в верхушке высшие потребности. Не удовлетворив базовые потребности, не будут удовлетворены и высшие. Базовые потребности:

 • Физиологические потребности – голод, жажда и т.п.
 • Потребность в безопасности  — жильё, чувство уверенности, избавление от страха.
 • Потребность в общении – находиться в обществе, общаться с людьми, любить.

Высшие потребности:

 • Потребность в уважении
 • Познавательные потребности
 • Эстетические потребности
 • Потребность в реализации своих целей, способностей, развитие собственной личности.

snimok_ekrana_2014-03-22_v_22-27-32_1395512939

По мере удовлетворения базовых потребностей, становиться актуальным удовлетворение более высоких потребностей. Однако стоит заметить, что удовлетворение высших потребностей не обязательно идёт друг за другом, и не обязательно предыдущая потребность должна быть удовлетворена на 100%

Применение пирамиды потребностей Маслоу

Пирамида потребностей Маслоу получила широкое применение в управлении персоналом и мотивации и стимулировании сотрудников, иногда её упоминают при изучении выявления потребностей клиента. Её прежде всего изучают для понимания того что материальная мотивация не так важна как многие считают, поскольку для удовлетворения базовых потребностей не требуется значительных денежных средств. Пирамида потребностей Маслоу показывает, насколько большое значение имеет, нематериальная мотивация сотрудников. Исходя из теории потребностей Маслоу, нематериальные потребности почти никогда не бывают удовлетворены на 100%. И их удовлетворение занимает намного больше времени, чем удовлетворение материальных потребностей. Материальные потребности можно отнести к гигиеническим факторам исходя из двухфакторной теории мотивации Герцберга.

Критика теории Маслоу

Не смотря на столь большую популярность теории потребностей Маслоу, на неё обрушивается достаточно большое количество критики. Нужно отметить, что очень трудно оценивать степень удовлетворенности человека и понять, насколько удовлетворена потребность. Кроме того сам Маслоу замечал что потребность в самоактуализации удовлетворяется не раньше чем к 50 годам, то есть необходимо делать скидку на возраст. То есть почти нет возможности количественно измерить и доказать состоятельность теории потребностей Маслоу.

Ещё одна проблема связана с тем, что сам Маслоу отмечал, что часто порядок иерархии может меняться, и есть люди, которых совсем не интересует удовлетворение некоторых потребностей. При этом теория Маслоу не объясняет почему некоторые потребности продолжают быть мотиваторами после того как были удовлетворены.

Стоит отметить, что Маслоу при проведении своих исследований брал для примера весьма успешных и активных людей. Что, безусловно, повлияло на общую картину и для составления пирамиды потребностей для большинства людей требуются другие более масштабные исследования.

Абрагам Маслоу — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

А́брагам Маслоу (Маслов; англ. Abraham Harold Maslow; 1 квітня 1908, Нью-Йорк — 8 червня 1970, Нью-Йорк) — видатний американський психолог українського єврейського походження, засновник гуманістичної психології.

Був найстаршим з семи дітей Самуїла Маслова та Рози Шиловської. Стосунки Маслоу зі своїми батьками, єврейськими іммігрантами з Києва, були напруженими.

Середню освіту здобув у безкоштовних нью-йоркських школах. За порадою батька, вступив у юридичний коледж, однак втративши інтерес до навчання, він навіть не закінчив першого курсу.

Наприкінці 1928 одружився на Берті, своїй двоюрідній сестрі. Вони вступили у Медісонський університет (Вісконсин), де Маслоу став бакалавром (1930), магістром (1931), і доктором (1934) психології.

Його теорія потреб знайшла широке застосування в економіці, займаючи важливе місце в побудові теорій мотивації і поведінки споживачів.

Ієрархія людських потреб за А. Маслоу. Сходинки (знизу вгору):
1. Фізіологічні
2. Безпека
3. Любов / Належність до чого-небудь
4. Повага
5. Пізнання
6. Естетичні
7. Самоактуалізація
Причому останні три рівні: «пізнання», «естетичні» та «самоактуалізація» в загальному випадку називають «Потребою в самовираженні» (Потреба в особистісному зростанні)

Маслоу вважав, що всі самоактуалізовані люди мають загальні характерні риси:

 • Самоповагу і повагу до інших;
 • Доброзичливість і терпимість;
 • Інтерес до навколишнього світу;
 • Прагнення розібратися в собі;
 • І ряд інших.

До числа таких самоактуалізованих людей Маслоу відносив Авраама Лінкольна, Томаса Джефферсона, Альберта Ейнштейна, Елеонору Рузвельт, Джейн Адамс, Вільяма Джеймса, Альберта Швейцера, Олдоса Хакслі і Баруха Спінозу.

Широко відома, іноді приписувана Маслоу так звана «Піраміда Маслоу» — діаграма, що ієрархічно представляє людські потреби. Проте в жодній з його публікацій такої схеми немає, навпаки, він вважав, що ієрархія потреб не є фіксованою і найбільшою мірою залежить від індивідуальних особливостей кожної людини. «Піраміда потреб» введена, ймовірно, для спрощеного викладу ідеї ієрархії потреб, зустрічається вперше в німецькомовній літературі 1970-х років, наприклад, у першому виданні підручника У. Стоппа (1975 рік).

[3]

Діаграма Маслоу показує, в якому порядку людина в середньому задовольняє свої потреби. Хоча статистично діаграма правильна, бувають випадки, коли, наприклад, потреба у визнанні для людини важливіша, за потреби в любові.[4]

 • A Theory of Human Motivation (опубліковано у Psychological Review, 1943, Vol. 50 #4, pp. 370-396).
 • Motivation and Personality (1-е видання: 1954, 2-е видання: 1970, 3-є видання 1987)
 • Religions, Values and Peak-experiences, Columbus, Ohio: Ohio State University Press, 1964.
 • Eupsychian Management, 1965; republished as Maslow on Management, 1998
 • The Psychology of Science: A Reconnaissance, New York: Harper & Row, 1966; Chapel Hill: Maurice Bassett, 2002.
 • Toward a Psychology of Being, (2-е видання, 1968)
 • The Farther Reaches of Human Nature, 1971
 • Лозниця В. С. Психологія менеджменту. Навч. посібник. — К., КДУ, 1996.
Лозниця В. С. Психологія менеджменту: теорія і практика. Навч. посібник. — К., КНЕУ, 1997. — 245 с. — ISBN 966-574-075-Х
 • Психологія. Підручник для студ. вищ. закл. освіти / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. К. : Либідь, 1999. — 558 с.: іл. — ISBN 966-06-0083-6. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2000. — 558 с. ISBN 966-06-0175-1 Вид. 3-тє, стер. — К. : Либідь, 2001. — 558 с.
 • П. Гірностай. Маслоу Абрахам Гарольд // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.:Парламентське видавництво, 2011. — с.430 ISBN 978-966-611-818-2

4. Теория иерархии потребностей А. Маслоу. Психология труда: конспект лекций

4. Теория иерархии потребностей А. Маслоу

Абрахам Харальд Маслоу (1908–1970) является автором работ, посвященных мотивации человека. Его первая книга наиболее популярна и известна и называется «Теория человеческой мотивации» (1934 г.), в дальнейшем она получила название «Пирамида потребностей».

Теория Маслоу позволила управленцам более полно понять стремления и мотивы поведения работника.

Маслоу была доказана теория, в которой говорится о том, что для человека очень важна потребность, которая именно мотивирует его к действию – работать или к другим путям удовлетворения возникшей потребности.

Раньше руководители стимулировали работу своих сотрудников только с помощью экономических факторов, так как поведение индивида определялось лишь экономическими мотивациями, благодаря теории Маслоу был выявлен факт существования нематериальных стимулов, заставляющих работников делать свою работу лучше, качественнее и эффективнее. В основу научной работы о мотивации и потребностях Маслоу взял доктрину Элтона Мэйо – «Человеческие отношения». В своей работе он выделил 5 основных потребностей человека, которые считал врожденными. С помощью пирамиды он составил иерархию потребностей: от наиболее важной (нижней) до самой низшей (высшей).

В основе пирамиды Маслоу лежит правило, по которому доминирующие потребности, расположенные внизу, должны быть более или менее удовлетворены до того, как человек сможет осознать наличие и быть мотивированным потребностями, расположенными вверху, т. е. удовлетворение потребностей, расположенных внизу иерархии, делает возможным осознание потребностей, расположенных выше в иерархии, и их участие в мотивации. Для того чтобы стимулировать определенного индивида на достижение целей всей организации, руководителю необходимо предоставить возможность удовлетворить потребности работника такими способами:

1) физиологические потребности, направленные на удовлетворение, в первую очередь, потребности в выживании, другими словами, это удовлетворение потребности в пище, воде, одежде, воздухе и т. д.;

2) на втором месте у человека существует потребность в безопасности и уверенности в будущем. Для каждого из нас имеет большое значение нахождение в безопасности;

3) потребность в принадлежности, причастности к группе, коллективу, обществу. Для каждого из нас очень важно понимание того, что мы необходимы обществу, мы стремимся быть членами коллектива, быть причастными к его делам и т. д.;

4) потребности признания и самоутверждения, их еще называют потребности в престиже.

Люди испытывают потребность в самоуважении, которое приходит только тогда, когда человек чувствует, что он самоутвердился, имеет значимый вес в обществе, уважение со стороны коллег и семьи;

5) потребности самовыражения, или духовные потребности, при которых человеку просто необходимо перенести все свои знания и навыки в какую-то отрасль. Обычно духовные потребности приводят в жизнь через самовыражение в творчестве, самореализацию личности. Иначе говоря, человек, который «умирает» от жажды, будет сначала стремиться найти воду и только после того, как удовлетворит эту потребность, сможет, к примеру, построить жилье;

6) человеку просто необходимо жить в удовольствие, только при этом условии человек чувствует себя в безопасности и комфорте, именно тогда человек готов к контактам с социальной средой. Только после осознания внутренней удовлетворенности и уважения со стороны окружающих потребности человека начнут расти в соответствии с его потенциальными возможностями. Но если ситуация идет по другому пути развития, то важнейшие потребности могут измениться. Например, в какой-то момент работник может пожертвовать физиологической потребностью ради потребности в безопасности. Чтобы высокий уровень потребностей иерархии начал влиять на человека и побуждать его к действиям, не всегда нужно сначала удовлетворить потребности низшего уровня. А это значит, что иерархические уровни не являются дискретными ступенями. По теории потребностей Маслоу, потребности, расположенные в иерархии, не всегда могут быть удовлетворены в полном объеме. Многие потребности людей совпадают, но нельзя забывать и об исключениях. По теории потребностей Маслоу, среднестатистический человек удовлетворяет свои потребности следующим образом:

1) физиологические потребности – 85 %;

2) безопасность и защита – 70 %;

3) любовь и принадлежность – 50 %;

4) самоуважение – 40 %;

5) самоактуализация – 10 %.

Если потребности более низкого уровня перестанут удовлетворять человека, то он вернется на данный уровень и останется на нем до тех пор, пока эти потребности не будут в достаточной мере удовлетворены.

Однако Маслоу неоднократно отмечал, что нет жесткой конкретики и рамок, которые можно установить при определении потребности человека и способа их удовлетворения.

Иерархия потребностей по Маслоу и уровни, присутствующие в ней, могут между собой меняться, в зависимости от личностных качеств каждого человека. И это на самом деле так, для многих людей основные их потребности располагаются примерно по схеме Маслоу, но встречаются и такие люди, у которых существует индивидуальная схема потребностей.

Теория Маслоу, внесла огромный вклад в понимание и осознание того, что может повлиять на работника в его трудовой жизни для более эффективной трудоспособности.

По теории Маслоу руководитель должен тщательно наблюдать за своими подчиненными и анализировать их деятельность, но это не значит, что нужно устанавливать тотальный контроль за всеми подчиненными. Следуя этому, руководитель сможет определить мотиваторы и сможет, хотя бы частично, удовлетворить потребности каждого сотрудника. Но нельзя забывать и о том, что потребности со временем меняются и рассчитывать, что мотивация, которая сработала один раз, будет эффективно работать все время, нельзя.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Теория личности Маслоу

Теория личности Маслоу имеет свои важные концепции — о самоактуализации, видах потребностей и механизмах развития личности.

Говоря о необходимости формирования нового подхода к пониманию психики, Маслоу подчеркивал, что одним из самых больших недостатков психоанализа, с его точки зрения, является не столько стремление принизить роль сознания человека, сколько тенденция рассматривать психическое развитие с точки зрения адаптации организма к окружающей среде. В то же время одной из главных идей Маслоу была мысль о том, что в отличие от животных человек не стремится к равновесию со средой, но наоборот, хочет взорвать это равновесие, так как оно является смертью для личности. Равновесие, адаптация, укорененность в среде уменьшают или совсем уничтожают стремление к самоактуализации, которая и делает человека личностью. Поэтому только стремление к развитию, к личностному росту, т.е. к самоактуализации, есть основа развития и человека, и общества.

Теория личности Маслоу не менее активно выступает и против тенденции сведения всей психической жизни к ролевому поведению, которая была свойственна бихевиоризму. Самое ценное в психике — ее самость, ее стремление к саморазвитию, и они не могут быть описаны и поняты с позиций поведенческой психологии.

В отличие от психоаналитиков которые исследовали главным образом отклоняющееся поведение, в теории личности Маслоу, считается, что исследовать человеческую природу необходимо, «изучая ее лучших представителей, а не каталогизируя трудности и ошибки средних или невротических индивидуумов». Только изучая лучших людей, писал он, мы можем исследовать границы человеческих возможностей и вместе с тем понять истинную природу человека, недостаточно полно и четко представленную в других, менее одаренных людях.

Выбранная им группа состояла из 18 человек, при этом 9 из них были его современниками, а 9 — историческими личностями, среди которых были А. Линкольн, А. Эйнштейн, В. Джемс, Б. Спиноза и другие известные ученые и политические деятели. Эти исследования привели его к мысли о том, что существует определенная иерархия потребностей человека, которая выглядит следующим образом:
физиологические потребности — пища, вода, сон и т.п.; потребность в безопасности — стабильность, порядок; потребность в любви и принадлежности — семья, дружба;
потребность в уважении — самоуважение, признание; потребность в самоактуализации — развитие способностей.

Одно из самых слабых мест в теории личности Маслоу — это утверждение о том, что данные потребности находятся в раз и навсегда заданной жесткой иерархии и более высокие потребности (например, в самоуважении или самоактуализации) возникают только после того, как удовлетворяются более элементарные, например потребность в безопасности или любви. В то же время не только критики, но и последователи Маслоу показали, что очень часто потребность в самоактуализации или самоуважении является доминирующей и определяет поведение человека, хотя его физиологические потребности не были удовлетворены, а иногда даже фрустрировали удовлетворение этих потребностей.

Однако, несмотря на расхождение по проблеме иерархии данных потребностей, большинство представителей гуманистической психологии приняли сам термин «самоактуализация», введенный Маслоу, так же как и его описание «самоактуализирующейся личности».

Впоследствии и сам Маслоу отказался от столь жесткой иерархии, объединив все существующие потребности в два класса — потребности нужды (дефицита) и потребности развития (самоактуализации). Таким образом он выделяет два уровня существования человека — бытийный, ориентированный на личностный рост и самоактуализацию, и дифициентный, ориентированный на удовлетворение фрустрированных потребностей. В дальнейшем он выделяет группы бытийных и дефициентных потребностей, ценностей, познания, обозначая их терминами Б и Д (например, Б — стремление к знаниям и Д — стремление к безопасности), а также вводит термин «метамотивация» для обозначения собственно бытийной мотивации, ведущей к личностному росту.

В теории личности Маслоу при описании самоактуализирующейся личности, подчеркивается, что таким людям присуще принятие себя и мира, в том числе и других людей. Это, как правило, люди естественные, адекватно и эффективно воспринимающие ситуацию, центрированные на задаче, а не на себе. В то же время людям свойственно не только принятие других, открытость и контактность, но и стремление к уединению, к автономии и независимости от окружающей их среды и культуры.

Так в теорию личности Маслоу входят понятия «идентификация» и «отчуждение», хотя полностью эти механизмы психического развития им так и не были раскрыты. Однако общее направление его рассуждений и экспериментальных исследований дает нам возможность понять его подход к психическому развитию личности, его понимание связей между личностью и обществом.

Ученый считал, что каждый человек рождается с определенным набором качеств, способностей, которые и составляют сущность его Я, его «самости» и которые человеку необходимо осознать и проявить в своей жизни и деятельности. Поэтому именно осознанные стремления и мотивы, а не бессознательные инстинкты и составляют самую суть человеческой личности, отличают человека от животных. Однако это стремление к самоактуализации наталкивается на различные трудности и препятствия, на непонимание окружающих и собственные слабости и неуверенность. Поэтому многие люди отступают перед трудностями, отказываясь от желания проявить себя, самоактуализироваться. Такой отказ не проходит бесследно для личности, он останавливает ее рост, приводит к неврозам. Исследования Маслоу показали, что невротики — это люди с неразвитой или неосознанной потребностью в самоактуализации.

Таким образом, общество окружающих необходимо человеку, поскольку самоактуализироваться, проявить себя он может только среди других людей, только в обществе. Но общество по самой своей сути не может не препятствовать стремлению человека к самоактуализации, так как любое общество, считает Маслоу, стремится сделать человека шаблонным представителем своей среды, оно отчуждает личность от ее сути, от ее индивидуальности, делает ее конформной.

В то же время отчуждение, сохраняя «самость», индивидуальность личности, ставит ее в оппозицию к окружающему и так же лишает ее возможности самоактуализироваться. Поэтому в своем развитии человеку необходимо сохранить равновесие между этими двумя механизмами, которые, как Сцилла и Харибда, стерегут его в процессе его личностного развития и стремятся проглотить и погубить человека. Оптимальным, считает Маслоу, является идентификация во внешнем плане, в общении человека с окружающим миром и отчуждении во внутреннем плане, в плане его личностного развития, развития его самосознания. Именно такой подход дает возможность человеку эффективно общаться с окружающими и в то же время оставаться самим собой. Эта позиция Маслоу, его мысли о необходимости противостояния, но не враждебности, личности и общества, необходимости отчуждения влияний среды, тенденций к стереотипизации, конформизму, которые пытается навязать общество личности, и сделали его популярным в среде интеллектуалов, прежде всего в среде научной и творческой, так как эта позиция во многом отражала не только концепцию самого Маслоу, но и концепцию взаимосвязи между личностью и обществом всей этой социальной группы.

Признание получил и тезис Маслоу о том, что цель личностного развития — это стремление к росту, к самоактуализации, в то время как остановка личностного роста — это смерть для человека как личности, для его «самости». При этом духовному росту мешают не только физиологические потребности, боязнь смерти, дурные привычки, но и давление группы, социальная пропаганда, которые уменьшают автономность и независимость человека. Необходимо подчеркнуть, что в отличие от психоанализа, который рассматривал психологическую защиту как благо для личности, как способ избежать невроза, Маслоу считает психологическую защиту злом, которое останавливает личностный рост.

Самоактуализация связана и с умением понять себя, свою внутреннюю природу и научиться «сонастраиваться» в соответствии с этой природой, строить свое поведение исходя из нее. При этом Маслоу считал, что самоактуализация является не одномоментным актом, но процессом, не имеющим конца, что это способ «проживания, работы и отношения с миром, а не единичное достижение». Он выделял в этом процессе наиболее значимые моменты, которые изменяют отношение человека к самому себе и к миру, моменты, которые стимулируют личностный рост и стремление к самоактуализации. Это может быть мгновенное переживание, которое Маслоу называл «пик-переживание», или длительное — «плато-переживание». В любом случае это моменты наибольшей полноты жизни, реализации именно бытийных, а не дефициентных потребностей, а потому они так важны в развитии самоактуализации, в первую очередь самоактуализации трансцендентного типа, формирующейся у людей, для которых наиболее значим именно трансцендентный опыт.

Оценивая теорию личности Маслоу, необходимо отметить, что он был практически первым психологом, обратившим внимание не только на отклонения, трудности и негативные стороны личности, но и на позитивные стороны личностного развития. Он одним из первых исследовал позитивные достижения личного опыта, раскрыл пути саморазвития и самосовершенствования для любого человека.

В русле теоретических исследований Маслоу были разработаны и психотерапевтические концепции К. Роджерса и В. Франкла.

Теории мотивации Маслоу. Модель мотивации Маслоу :: SYL.ru

В наши дни различные методики развития личности как нельзя популярны. Это, с одной стороны, обусловлено развитием и доступностью психологических знаний, а с другой, востребованность такого рода продуктов научных исследований стимулирует эти самые исследования. Среди них не последнюю роль имеют различные теории мотивации, помогающие эффективно достигать поставленных целей.

теории мотивации маслоу

Мотивация

Каждый человек имеет те или иные потребности. Последние могут представлять собой как различные индивидуальные нужды, так и базовые потребности, заложенные в нас природой или социальными условиями. Психологи старательно изучают эти вещи, потому что осознание своих потребностей и правильное распределение ресурсов для их достижения служит фундаментом эффективной деятельности. Здесь встает вопрос о мотивации – факторах, которые стимулируют личность стремиться с той или иной степенью к удовлетворению своих нужд.

Теория мотивации Абрахама Маслоу

Среди всех мотивационных теорий, нет, пожалуй, на сегодняшний день столь же популярной, как теория американского исследователя психологии Абрахама Маслоу. Впервые его идея увидела свет в 1943 году в работе «Теория мотивации индивида». Согласно теории мотивации Маслоу, основополагающим базисом мотивации являются нужды человека. Последние он подразделяет на пять групп, которые выстраивает в иерархическом порядке.

абрахам маслоу мотивация и личность

Пирамида потребностей Маслоу

Внизу этой лестницы располагаются самые приземленные, биологические потребности – пища, питье, дыхание, секс и сон. Следом идут нужды, связанные с безопасностью. Для человека это означает не только нужду в личной неприкосновенности, но также и потребность в финансовой стабильности, социальной обеспеченности, уверенности в окружающих. К слову сказать, концепция мотивации Маслоу этим и выделяется из числа прочих мотивационных теорий его времени, что рассматривает человека как социальный феномен, а не только как биологическое существо.

Следующая по счету ступень потребностей включает в себя как раз наиболее общественно-значимые нужды – общение, любовные отношения, причастность к тем или иным социальным группам, стремление быть кому-то нужным и чувствовать внимание.

Четвертая ступень объединяет потребности личности в самоутверждении. Здесь и нужда в общественном признании, и в авторитете у окружающих, в стремлении продвигаться по карьерной лестнице и тому подобных вещах.

Наконец, пятая ступень характеризуется самыми благородными стремлениями личности. В круг этих потребностей входят желание самореализации, жажда творчества, весь спектр духовных ценностей.

мотивация по маслоу

Дифференциация пирамиды потребностей

Согласно теории мотивации Маслоу, все пять ступеней пирамиды объединяются в две группы следующим образом: первые две ступени составляют диаду так называемых врожденных, базовых, первостепенных нужд человека. Остальные составляют триаду второстепенных, социально-обусловленных потребностей. Такая оценка говорит не о фактической важности тех или иных потребностей для человека как социального феномена, а только относительно их важности для жизнеобеспечения. Другими словами, для биологического существования достаточно удовлетворения только первых двух или даже только самой первой ступени потребностей. Но без удовлетворения этих потребностей невозможно достичь более высоких уровней, без которых, в принципе, можно прожить.

Реализация потребностей

Что касается того, как нужды удовлетворяются в жизни человека, то модель мотивации Маслоу предлагает поэтапное продвижение снизу вверх. То есть вышестоящие в иерархии потребности актуализируются и могут быть удовлетворены только после того, как человек разобрался с нижестоящими ступенями. Поэтому для людей не существует универсальной мотивации – она целиком зависит от того, на каком уровне развития находится тот или иной человек. Этот аспект теории мотивации Маслоу также существенно отличает ее от других мотивационных моделей, предлагаемых разными авторами.

маслоу теория человеческой мотивации

Физиологические потребности

Потребности первой ступени, называемые физиологическими, как было уже сказано, представляют собой первостепенные нужды человека. Это доминанта, которая полностью завладевает вниманием и усилиями человека, в том случае, если круг ее потребностей остается неудовлетворенными. В тот момент, когда нужды этого порядка будут в полной (или хотя бы достаточной) мере достигнуты, произойдет автоматическое смещение потребностей на более высокий уровень.

Потребности в безопасности

Безопасность — это обобщающий знаменатель для нужд второй ступени пирамиды Маслоу. Теория человеческой мотивации также относит этот уровень к первостепенным потребностям. Важно понять, что под безопасностью понимаются не только такие условия окружающей среды, когда физическому здоровью и жизни человека ничто не угрожает, но также и забота о сохранении этих условий в будущем. Более того, данный уровень учитывает потребность в материально-финансовой безопасности – потребности в деньгах, жилье, в свободе, безопасности перед законом. Эта группа потребностей также требует стабильности в отдаленной временной перспективе.

Потребности в социализации

Когда первые две ступени в достаточной мере удовлетворены, то мотивация, по Маслоу, переносит свой фокус внимания выше, к третьей ступени пирамиды, на которой располагается широкий спектр потребностей в социализации и общении. В первую очередь, это, конечно же, потребность в дружбе, романтических отношениях и родственных связях. Человеку требуется некая социальная общность, где он может почувствовать себя своим. Также он испытывает сильнейшую потребность в любви, которая бы превосходила по содержанию только лишь сексуальную связь. Эти потребности формируют родственные узы, семьи, устойчивые социальные группы.

модель мотивации маслоу

Потребности в самоутверждении

Что касается четвертой группы, то теория мотивации потребностей Маслоу подразделяет их на две категории.

 1. Первая группа так или иначе связывается с понятием «достижение». Это стремления, которые дают личности чувствовать свою силу, влияние, самодостаточность, независимость и так далее.
 2. Помимо стремлений к достижениям, выявляются также потребности, связанные с понятием «престиж». Это вторая подгруппа четвертой ступени, которую выделяет Абрахам Маслоу. Мотивация и личность в целом здесь оказываются в связке с такими вещами, которые обеспечивают хорошую репутацию, социальный статус, общественный авторитет и вес в глазах других людей.

Оставаясь недостаточно удовлетворенными, эти четыре группы потребностей способствуют появлению и развитию у личности депрессии, невротических процессов. Человек начинает чувствовать себя неудачником, никчемным и неприспособленным к миру. И наоборот, удовлетворенные нужды заставляют человека чувствовать свою полезность и значимость, что является залогом психологического комфорта и психического здоровья индивида.

Потребности в самореализации

В ситуации, когда первые четыре группы потребностей не вызывают проблем, человек все равно может почувствовать нужду в чем-то более высоком – в гармонии с собой, с миром. Этот спектр нужд заставляет поэта писать стихи, скульптора – ваять, а художника – писать полотна. На данном этапе человек нуждается в самореализации, то есть в актуализации своего внутреннего потенциала, исполнении своего предназначения. Этот круг потребностей включает искусство, религию, мистические практики, филантропию, благотворительность и т. д. Мотивация, по Маслоу, характеризуется здесь определенной взаимосвязью содержания потребностей данного уровня с интеллектуальными способностями личности. Чем выше развит интеллект, тем более серьезны и глубоки потребности на вершине пирамиды.

содержательная теория мотивации маслоу

Особенности теории мотивации Маслоу

При изучении и тем более практическом применении разработок Маслоу важно помнить, что некоторые ступени пирамиды могут меняться местами в иерархической лестнице от индивида к индивиду. Другая особенность состоит в том, что лестница потребностей имеет циклический характер. То есть, согласно Маслоу, теория человеческой мотивации предполагает многократное прохождение всей иерархии потребностей – каждый раз на более высоком уровне с более значимыми и серьезными требованиями.

Теория Маслоу и менеджмент

В различных программах бизнес-тренингов пирамида Маслоу нашла широкое применение как хорошая мотивация персонала. Маслоу при этом отводится роль первооткрывателя и авторитетного исследователя в этой области. Однако на самом деле его гипотеза несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд. А знаменитой пирамиды как таковой в его работах нет вообще. Она впервые появляется в 1970 году в одном из немецких переложений его важнейшего труда в данной области (Абрахам Маслоу, «Мотивация и личность», 1954 г.).

теория мотивации потребностей маслоу

Критика пирамиды потребностей

Ряд ученых отрицают наличие серьезных оснований, позволяющих принимать пирамиду потребностей Маслоу в качестве рабочей теории. Во-первых, они подчеркивают, что свои доводы Маслоу не подтверждал экспериментами. А во-вторых, те люди, которых он все-таки исследовал, относились к идеальным категориям так называемых счастливчиков, у которых все потребности были удовлетворены в надлежащее время. Таким образом, известный психолог остался далек в своих работах от реальной жизни большинства людей. Тем не менее, по своей значимости и практической полезности (это показал опыт ее использования) гипотеза Маслоу – довольно содержательная теория мотивации. Маслоу до сих пор остается одним из влиятельнейших теоретиков личностного развития в плане мотивационных технологий.

Теория личности Маслоу — кратко

Если говорить о теории личности по Маслоу кратко, то можно сказать, что человек стремится к высшей ступени иерархии потребностей – собственному развитию, самоактуализации. Иными словами, он хочет понимать, принимать и правильно использовать свои возможности.

Содержание статьи:

Самоактуализирующаяся личность по Маслоу

Теория самоактуализации личности по Маслоу – это концепция, предполагающая, что человек хорош от природы и имеет способность к самосовершенствованию. Маслоу предлагает психологию личности, по которой сама сущность человека движет его в направлении личностного роста и самодостаточности.

Особенности самоактуализирующейся личности заключаются в следующем:

  • знает и понимает жизнь, не пользуется психологическими приемами защиты;
  • принимает окружающих и позволяет им иметь свое мнение, не вступая в споры;
  • увлечена любимым делом, ставит задачи и решает их;
  • независима от окружения;
  • понимает других членов социума, относится к ним доброжелательно;


А также, такая личность:

 • стремится к познанию нового;
 • различает добро и зло, убеждена, что цель не оправдывает средства;
 • ее поведение естественно;
 • проявляет творческие способности на работе и в отношениях с людьми;
 • осознает трудности и решает проблемы.

Лишь около 5 % людей соответствуют этим особенностям.

Столь минимальная цифра объясняется неблагоприятными социальными условиям и психологическими проблемами. Большинство людей избегает рисков, даже если они могут удовлетворить более высокие потребности.

Теория развития личности Маслоу

Концепция развития личности по мнению Маслоу представляется, как восхождение по «лестнице» потребностей – от примитивных физиологических (еда, вода и т.д.) до высоких духовных (самоактуализация, познание и т.д.). Психолог считал, что люди изначально мотивированы на поиск высших целей.

Иерархия потребностей человека и составляет структуру личности по Маслоу.

Она включает пять уровней:

 1. Физиология – поддержка внутренней среды организма.
 2. Безопасность – подразумевают свободу от страха и уверенность. Перестают мотивировать при регулярном удовлетворении.
 3. Любовь и привязанность – желание иметь место в семье, социальной группе.
 4. Уважение и уверенность в себе – желание иметь хорошую репутацию, признание.
 5. Самоактуализация, самореализация и творчество.

Маслоу утверждал, что все потребности человека, предусмотренные в иерархии, являются врожденными. По мере насыщения потребностей начальных уровней возникают желания следующей позиции иерархии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *