Трансперсональна психологія: Трансперсональная психология — Википедия – Трансперсональна психологія — Вікіпедія

Автор: | 11.10.2020

Содержание

Трансперсональна психологія — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Трансперсона́льна психоло́гія (від лат. trans — крізь, через + лат. persona — особа і грец. psyche — душа + logos — учення) — ряд психологічних напрямів. Істотною відмінною рисою трансперсональної психології є модель людської душі, в якій визначається значущість духовного і космічного вимірювань і можливостей для еволюції свідомості. Основними представниками трансперсональной психології є J.C. Lilly, T. Dethlefsen, J.C. Pierakos, L. Orr, С. Ґроф, Р. Ассаджолі, К. Дюркгейм.

У 1969 р. вийшов перший випуск журналу «Journal of Transpersonal Psychology». Особлива увага в цьому напрямі звертається на феномени свідомості, що виходять за рамки буденного досвіду: це форми зміненої свідомості, спіритичний досвід, «ключові переживання», екстрасенсорне сприйняття, медитативні практики, наркотичний суб’єктивний досвід, а також техніки і речовини, що змінюють свідомість. В гуманістичної і трансперсональної психології є загальні засади — обоє орієнтовані на розвиток і досягнення цілісності людини. Але в даному напрямі є більша спрямованість на цілі, які трансцендентують індивіда.

Абрахам Маслоу, який вважається засновником гуманістичної психології, вважав, що вона служить лише сходинкою до психології трансперсональної. Відповідно до його теорії потреб, в психологічній організації індивіда мають бути задоволені спочатку потреби фізіологічні, в безпеці, в соціальних контактах і оцінці, перш ніж індивід стане особисто готовий до прийняття трансперсонального досвіду. Через це вважається, що спочатку мають бути відпрацьовані невротичні і психосоматичні порушення, перш ніж буде розпочато рух по шляху розширення свідомості. В той же час, одні і ті ж феномени можуть тлумачитися в клінічній і трансперсональній психології як діаметрально протилежні по знаку валентності.

Вже Зігмунд Фрейд (1930) трактував медитативні («океанічні») відчуття адептів східних релігій як симптом інфантильної безпорадності, а Ф. Александер трактував медитацію як «самоіндуковану кататонію». Відмінність між трансперсональним досвідом і психозом полягає, перш за все, в довільності відтворення особливих станів свідомості. Хоча багато положень цього напряму не можуть поки отримати статус сповна наукових, в практичному плані багато знахідок отримують подальший розвиток. Є спроби трактувати трансперсональний досвід в контексті нових світоглядних уявлень. Це відносність простору і часу, матерії і енергії, роль позиції спостерігача (фізика), диссипативні структури (хімія), аутопоезіс (біологія), зв’язок мови і дії (культурна антропологія). В центрі зміни свідомість стоїть використання різних технік або речовин. Це сенсорна депривація, техніка сугестій і гіпнозу, різні школи йоги, суфізму, даосизму, шаманізму, християнського ісихазму, еротичні техніки, досвід наркотичного сп’яніння, робота з різними енергетичними центрами.

Трансперсональна психологія. Дослідження С. Грофа — Психологія

Трансперсональна психологія. Дослідження С. Грофа

Трансперсональна психологія розглядає людину як духовну космічне істота, нерозривно пов’язане з усією Всесвіту, Космосом, людством, володіє можливістю доступу до загальносвітового інформаційного космічному полю. Через індивідуальну несвідому психіку людей пов’язаний з несвідомої психікою інших осіб, з колективним несвідомим людства, з космічною інформацією, «світовим розумом».

Своєрідними засновниками трансперсональних (надличностных) тенденцій були К. Р. Юнг, Р. Ассаджіолі, А. Маслоу. Їх ідеї про колективне несвідоме, про «вищу Я», про несвідомому взаємовплив людей один на одного, про роль «пікових переживань» (на грані життя і смерті) в розвитку особистості послужили основою для становлення трансперсональної психології.

Експериментальні дослідження Станіслава Грофа (р. 1931) підтверджують правильність концепції К. Р. Юнга про нерозривному зв’язку свідомості людини з несвідомими феноменами особистого і колективного несвідомого, з архетипами, можливість доступу людини до загальносвітового інформаційного поля колективного несвідомого і космічного свідомості у трансперсональних переживаннях.

В ході експериментальних досліджень, що проводилися протягом 30 років, С. Гроф виявив, що коли людина від рівня свідомості за допомогою спеціальних методів (таких як медитація, ребефінг, голотропное дихання) починає проникати у сферу своєї несвідомої психіки, він проходить кілька рівнів:

1. Сенсорний поріг. При проходженні сенсорного порога людина переживає незвичайні відчуття: різноманітні фізичні і больові відчуття в тілі (фізичний бар’єр), безадресні, раніше часто стримувані емоції (людині хочеться плакати або сміятися без якого-небудь конкретного приводу —

емоційний бар’єр), актуалізація зорових і звукових образів (кольорові плями, геометричні форми, якісь пейзажі можуть з’являтися в полі зору за закритими століттями, чуються різноманітні звуки — подібний бар’єр).

2. Індивідуальне особисте несвідоме (біографічний рівень). Будь-які події або обставини життя людини з моменту народження до теперішнього моменту, що мають високу емоційну значущість переживань, реально переживаються заново. Спогади з біографії проявляються не окремо, а утворюють так звані системи конденсованого досвіду, що представляють собою динамічне поєднання спогадів з різних періодів життя людини, об’єднаних сильним емоційним зарядом одного і того ж якості, інтенсивних тілесних відчуттів одного і того ж типу.

3. Рівень народження і смерті (перинатальні матриці). Наступний рівень несвідомої психіки Гроф назвав перинатальним

(тут зберігається інформація про особливості внутрішньоутробного розвитку і народження дитини, про перебування на межі життя і смерті). Перинатальні матриці — це глибинні структури несвідомої психіки, в яких міститься інформація про переживаннях і відчуттях організму з моменту зачаття до завершення народження. У звичайних умовах вони не усвідомлюються людиною, хоча здатні істотним чином впливати на його здоров’я, психіку, поведінку і життя.

При подальшому зануренні у несвідому психіку людина може вийти за межі своєї індивідуальної психіки, в трансперсональную область.

4. Трансперсональна область виявляє зв’язок людини з Космосом, з колективним несвідомим, з світовим інформаційним полем, коли свідомість людини виступає за звичайні межі і долає обмеження часу і простору. Трансперсональні переживання інтерпретують испытавшими їх як повернення в історичні часи і дослідження свого біологічного та духовного минулого, коли людина проживає спогади з життя предків, зі своїх втілень. Індивід може вийти за межі суто людського досвіду і підключитися до того, що виглядає як свідомість тварин, рослин або навіть неживих об’єктів і процесів.

Важливою категорією трансперсонального досвіду будуть різноманітні явища екстрасенсорного сприйняття — наприклад, досвід існування поза тіла, телепатія, передбачення майбутнього, ясновидіння, переміщення в часі та просторі, досвід зустрічей з душами померлих або з надлюдськими духовними сутностями. Трансперсональний досвід іноді включає події з мікро — і макрокосму, зі сфер, недосяжних безпосередньо людськими органами чуття, або з періодів, історично передували появі Сонячної системи, Землі, живих організмів. Ці переживання ясно вказують, що якимось незбагненним чином поки кожен з нас має інформацію про весь Всесвіт, про все існуючому, кожен має потенційний емпіричний доступ до всіх її частинах.

Людина одночасно виступає як матеріальний об’єкт, і велике поле свідомості. Люди можуть усвідомлювати себе самих з допомогою двох різних модусів досвіду.

* Перший модус можна назвати хилотропическим свідомістю (від грец. hyle — матерія). Він передбачає знання про себе як про речовинний фізичну істоту з чіткими межами і обмеженим сенсорним діапазоном. Переживання цього модусу систематично підтримують такі базові припущення: матерія речовинна; два об’єкти не можуть одночасно займати один і той же простір; минулі події безповоротно загублені; майбутні події емпірично недоступні; неможливо одночасно перебувати у двох і більше місцях.

* Інший емпіричний модус можна назвати холотропическим свідомістю (від грец. holos — цілий). Таке свідомість притаманна небагатьом людям, що мають досвід «пікових» та трансперсональних переживань. Цей модус передбачає поле свідомості без визначених меж, яке має необмежений досвідчений доступ до різних аспектів реальності без посередництва органів почуттів. Переживання в холотропическом модусі систематично підтримуються протилежними, ніж у хилотропического модусу, припущеннями: речовинність і безперервність матерії є ілюзією; час і простір у вищій мірі довільно — одне і те ж простір одночасно може бути включена багатьма об’єктами; минуле і майбутнє можна емпірично перенести в даний момент; можна мати досвід перебування в кількох місцях відразу.

У природі людини відображена фундаментальна подвійність між досвідом окремого існування як матеріального об’єкта і досвідом безмежного існування як недиференційованого поля свідомості, тобто і хилотропический, і холотропический модуси природні для людини.

Трансперсональная психология — обучение

О трансперсональной психологии

ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ – направление, возникшее в США в конце 60-х годов XX века на базе трансперсонального проекта в культуре. Т.П. определяет себя как «четвертую силу в психологии”, восполняющую односторонность предыдущих трех проектов в психологии: психоанализа, бихевиоризма и гуманистической психологии.

Основателями этого направления выступили широко известные психологи и психотерапевты: А. Маслоу, С. Гроф , А.Уотс, М. Мерфи и др. Трансперсональная психология имеет глубокие корни в истории культуры и религии, в мировых психо-духовных практиках. Среди своих предшественников основатели Т.П. указывают, например, американца У. Джеймса, первого среди психологов составившего научную энциклопедию «многообразия религиозного опыта», швейцарца К.Г.Юнга, обогатившего психологию мифологическими, общекультурными, религиозными и мистическими измерениями, итальянца Р. Ассаджиоли, бывшего психоаналитика, который в созданном им психосинтезе опирался на теософские, антропософские и буддистские учения, преодолевая с их помощью европейские культурно-антропологические ограничения, а также американских трансценденталистов — Эмерсона и Торо. Лидерами современной Т.П. являются С. Гроф, К.Уилбер, Ч. Тарт, А. Минделл, С. Крипнер, Р. Уолш, М. Мерфи, К. Кастанеда, каждый из которых развивает свои школу, методы и направление исследований. 

Трансперсональная психология изучает сознание в широком спектре его проявлений: множественность состояний сознания, духовный кризис, околосмертные переживания, развитие интуиции, творчества, высшие состояния сознания, личностные ресурсы, парапсихологические феномены. Она опирается на целостное видение человека в перспективе его духовного роста, классическую и неклассическую философскую антропологию, мировые духовные традиции, разнообразные способы самопознания и психотерапии, такие как медитация, холотропное дыхание, телесно-ориентированная психотерапия, терапия искусством, работа со сновидениями, активное воображение, самогипноз и др.

Существует личностная преемственность и смысловая связь между гуманистическим и трансперсональным проектами в психологии. Их основателями были одни и те же люди — А .Маслоу, Э. Сутич, А. Уотс, М. Мерфи. С середины 60-х гг. они стали относиться к гуманистической психологии как к ориентации, которую необходимо расширить и дополнить. Например, Маслоу, обосновавший представление об неутилитарных «ценностях Бытия», «пиковых переживаниях», «самоактуализации», ставшие фундаментом и ядром программы гуманистической психологии, ввел позднее идею метапотребностей, сверхличностных ценностей — открытого духовного горизонта человека, к которому он всегда устремлен, и только в этом страстном устремлении и реализует свое предназначение. И в этом превозмогании, выходе за пределы, размыкании исторических, культурных, индивидуальных границ и получает смысл само понятие человека и обосновывается и гуманистическая психология, и, более широко, вся антропологическая проблематика.

Трансперсональная ориентация отличалась от гуманистической акцентом на метапотребностях и метаценностях, тягой к преодолению границ прежнего предметного поля исследований, задаваемого проблемами самоактуализации, творчества и гуманистической психотерапии и педагогики. Она сделала предметом науки психологические измерения религиозного и мистического опыта, поставила задачу обоснования психологии на материале духовного поиска мировых философских и религиозных традиций. Новое предметное поле, уже не замыкаемое западнохристианской культурой, вобрало в себя мистические и восточные подходы, такие как суфизм, буддизм, адвайта-веданта, йога, традиции североамериканских индейцев, туземных и древних цивилизаций. В качестве программной задачи трансперсональная ориентация попыталась освоить суть и конкретные формы идей, представлений и практик из мирового духовного опыта человечества и дать им научное выражение.

Объективной основой нового направления в психологии стало то, что Г. Гессе провидчески назвал «паломничеством в страну Востока». Во второй половине XX века в среде студенческой молодежи и у искателей любого возраста возрастает устойчивый интерес к восточным философским учениям, в частности к учению дзен-буддизма, стимулированный в немалой степени американскими поэтами А. Гинзбергом и Дж. Керуаком, культурологом А. Уотсом и японским исследователем дзен Д. Судзуки. По Америке прокатилась очередная коммунитарная волна, на гребне которой создаются духовные коммуны, происходят масштабные эксперименты с новыми стилями жизни и поиски новой общности людей, пытающихся прорваться через ограничивающие стереотипы, вскормленные традиционным семейным укладом и здравым смыслом. Через эту масштабную практику преодоления оков и табу прежней патриархальной цивилизации, практику, которая вовлекла в себя десятки миллионов людей, и происходило конкретное, через ткань повседневной жизни, посвящение в сознание как в то, что «между» людьми, как в совместное бытие в новом ценностном горизонте, трансцендирующем эгоизм, индивидуализм и европоцентризм.

После начала информационной-коммуникативной революции техносфера и инфраструктура воплотили такие базисные характеристики сознания как всесвязность и открытость и оказались в резком конфликте с манипулятивным характером прежних социальных институтов и потребовали их трансформации. Складывание глобальной цивилизации, глобализация всех цивилизованных процессов на планете — экономических, политических, информационных, культурных, усиление всеобщей взаимозависимости, с появлением которой мы начинаем воспринимать себя уже жителями планеты, «гражданами мира», а не отдельного государства — вот, пожалуй, основные цивилизационные процессы, вызвавшие формирование трансперсональной ориентации и то новое осознавание ситуации, которое в ней выражено.

Итак, возникли новое расширенное исследовательское поле, новый образ человека, произошло преодоление антропологического масштаба, который существовал в рамках гуманистической ориентации. Была сделана продуктивная попытка заново взглянуть на человека в тех областях, где он выходит за свои границы — в экстатическом, религиозном, мистическом опыте, на границах его жизни в опыте смерти, умирания и рождения. Необходимость нового научного понимания человека привела к тому, что в профессиональный состав трансперсонального движения вошли не только психологи или такие традиционные гуманитарии как этнологи, культурологи или, скажем, танатологи, но и представители, казалось бы, далеких профессий — физики, биологи, кибернетики. Дело в том, что поиск нового предметного поля и нового видения человека оказался созвучным поискам новой научной парадигмы и в других, в том числе, естественнонаучных дисциплинах. Например, физик и философ Ф. Капра показал в своем исследовании новой научной парадигмы «Поворотный пункт» (1983 г.), что кризис науки и облик новой науки имеет те же отличительные черты как в психологии, так и в физике, кибернетике или биологии. Героями его следующей книги, посвященной той же теме «Необыная мудрость: разговоры с замечательными людьми» (1988 г.) стали психолог С.Гроф, лидер «антипсихиатрии» Р.Лэйнг, физик Дж.Чу, экономист Х.Хендерсон, специалист по новой медицине и по лечению рака К.Саймонтон — люди, являющиеся творцами новой научной парадигмы в психологии, психиатрии, физике, экономике, медицине, а также политике и философии. Из бесед с этими людьми Капра делает вывод: новая научная парадигма во всех этих областях действительно имеет такие общие черты как целостность, системность, новые критерии научности, новое обоснование своего предмета, новое понимание научного закона, субъекта и объекта науки. Именно поэтому в рамках трансперсонального движения и объединяются передовые ученые из самых различных областей знания.

Новая научная парадигма, действительно, необходима для понимания того антропологического видения, которое развернулось в трансперсональной психологии. И многое здесь уже сделано. Достаточно отметить новую картографию человеческой психики С. Грофа, его новаторские представления о духовном кризисе, в которых он показал, что большинство классифицируемых традиционной психиатрией заболеваний таких как неврозы и психозы по сути дела являются кризисами роста, которые в определенных условиях возникают у всех людей, а не болезнями. Традиционная психиатрия, нечувствительная к этому процессу, в своих классификациях замораживает его отдельные фазы как различные виды патологии, рассматривая их как ненормальности, а не как стадии эволюционного процесса, Те, кто зачисляется психиатрией в невротики и психотики — это чаще всего люди, которые спонтанно перенесли мощный духовный опыт и не сумели справиться с ним. Супругами Гроф для помощи таким людям создана международная программа «Spiritual emergency». Другим лидером трансперсональной психологии К.Уилбером осуществлена интеграция психотерапевтических м психологических подходов на основе теории спектра сознания. Широкую известность получило изучение медитации такими учеными как Р. Уолш, Д. Шапиро и М. Мерфи. 

Другим весьма характерным явлением является открытие трансперсонального измерения внутри традиционных психотерапевтических и психологических подходов. Например в 1980 г. под редакцией С. Бурштейна была издана книга под названием «Трансперсональная психотерапия». В ней дается трансперсональный взгляд на такие известные психотерапевтические подходы, как гештальттерапия, психосинтез, трансакционный анализ, аналитическая психология, психоанализ, а также ряд подходов гуманистической или экзистенциально-феноменологической ориентации.

В последнее время в Т.П. произошло существенное расширение поля поиска, и от первоначальной ориентации в сторону Востока она устремились на поиск собственной почвы, вглубь европейской религиозно-философской и духовной традиции. В новых антологиях по гуманистической и трансперсональной психологии мы находим имена Я. Беме, Э. Сведенборга, Мейстера Экхарта, отцов церкви, исихастов православной традиции, а трансперсональная ориентация продолжает расширяться за рамки психологии, образуя такие новые сложные поля исследования и деятельности, как трансперсональные психиатрия, экология, социология, антропология и др.

Прикладное значение Т.П. в том, что она предлагает новый взгляд на психическое здоровье и патологию — обеспечивая интегративный, многоаспектный подход к человеку. Трансперсональные переживания обладают особым терапевтическим потенциалом, имеют огромное значение для творчества, эстетического и этического развития. Особую актуальность приобретает трансперсональный подход в лечении наркомании и алкоголизма как видов духовного кризиса, психотерапии неврозов и психозов, в психологическом оздоровлении общества.

 

Становление трансперсональной психологии

Существует личностная преемственность и кровная связь между гуманистическим и трансперсональным направлениями в психологии. Основателями обоих направлений были одни и те же люди — А.Мэслоу, Э.Сутич, А.Уотс, М.Мерфи, Д.Будженталь, Р.Лэйнг, В.Франкл, Ф.Перлз. Где-то с середины 60-х гг. они стали относиться к гуманистической психологии как к ориентации, которую необходимо расширить и дополнить. Например, Мэслоу, обосновавший представление об неутилитарных «ценностях Бытия», «пиковых переживаниях», «самоактуализации», ставшие фундаментом и ядром программы гуманистической психологии, ввел позднее идею метапотребностей, сверхличностных ценностей — открытого духовного горизонта человека, к которому он всегда устремлен, и только в этом страстном устремлении и реализует свое предназначение. Хорошо известна аналогичная будоражущая мысль Ницше. Пророк Заратустра как заколдованный непрестанно повторяет: «Человек есть нечто, что должно превозмочь».

И в этом превозмогании, выходе за пределы, размыкании исторических, культурных, индивидуальных границ и получает смысл само понятие человека и обосновывается и гуманистическая психология, и, более широко, вся антропологическая проблематика. Не случайно, что трансперсональная ориентация была заявлена, сформулирована, поддержана и институционально оформлена и как Ассоциация (в 1968 г.) и как журнал (первый номер вышел в 1969 г.), философски и духовно опытными людьми — Мэслоу, Сутичем, Уотсом, Мерфи, вместе с которыми активно зачинали новое направление С.Гроф, Ч.Тарт, С.Криппнер и другие. Основатели трансперсональной психологии устремлялись не только вперед и ввысь, в бескрайние пространства духа. Они основательно углублялись в историю религии, психологии, этнологии и культуры и среди своих предтечей указывали, например, американца У.Джеймса, первого среди психологов составившего научную энциклопедию «многообразия религиозного опыта», швейцарца К.Г.Юнга, обогатившего психологию мифологическими, общекультурными, религиозными и мистическими измерениями, итальянца Р.Ассаджиоли, бывшего психоаналитика, который в созданном им психосинтезе опирался на теософские, антропософские и буддистские учения, преодолевая с их помощью европейские культурно-антропологические ограничения.

Трансперсональная ориентация отличалась от гуманистической акцентом на метапотребностях и метаценностях, тягой к преодолению границ прежнего предметного поля исследований, задаваемого проблемами самоактуализации, творчества и гуманистической психотерапии и педагогики. Она сделала предметом науки психологические измерения религиозного и мистического опыта, поставила задачу обоснования психологии на материале духовного поиска мировых философских и религиозных традиций. Новое предметное поле, уже не замыкаемое западнохристианской культурой, вобрало в себя мистические и восточные подходы, такие как суфизм, буддизм, адвайта-веданта, йога, традиции североамериканских индейцев, туземных и древних цивилизаций. В качестве программной задачи трансперсональная ориентация попыталась освоить суть и конкретные формы идей, представлений и практик из мирового духовного опыта человечества и дать им научное выражение.

Но ведь нельзя сказать, что весь этот материал был совершенно новой землей для психологов — существовали исследования К.Г.Юнга, М.Элиаде, Дж. Кэмбпелла и других известных ученых — востоковедов, теологов, культурологов, историков религии. Почему все-таки где-то на пороге 60-х — 70-х гг. произошло радикальное обострение чувствительности к трансперсональным темам, что в мире воззвало к жизни новое мощное психологическое движение? 

Даже сейчас нам трудно назвать и как-то интегрально определить этот процесс, и мы можем пытаться восстанавливать его по отдельным явлениям. Мы знаем, что 1968 год — это пик контркультуры. Только что прошли волны битничества, хиппи, психоделической революции, музыки Битлз, войны во Вьетнаме, которые прорвали национальные границы, познакомили молодежь Запада с новой, глобальной реальностью, проявленной вихрем информационной революции, и показали хрупкость и взаимосвязь многообразных форм разумной жизни во всех уголках планеты. Где-то после второй мировой войны возникло то, что Г.Гессе провидчески назвал «паломничеством в страну Востока». В среде студенческой молодежи и у искателей любого возраста возрастает устойчивый интерес к восточным философским учениям, в частности к учению дзен-буддизма, стимулированный в немалой степени американскими поэтами А.Гинзбергом и Дж.Керуаком, культурологом А.Уотсом и японским исследователем Д.Судзуки. По Америке прокатилась очередная коммунитарная волна, на гребне которой создаются духовные коммуны, происходят масштабные эксперименты с новыми стилями жизни и поиски новой общности людей, пытающихся прорваться через ограничивающие стереотипы, вскормленные традиционным семейным укладом и здравым смыслом. Через эту масштабную практику преодоления оков и табу прежней патриархальной цивилизации, практику, которая вовлекла в себя десятки миллионов людей, и происходило конкретное, через ткань повседневной жизни, посвящение в сознание как в то, что «между» людьми, как в совместное бытие в новом ценностном горизонте, трансцендирующем эгоизм, индивидуализм и европоцентризм.

Думается, что оформление трансперсональной ориентации и состоялось в недрах и на основе этой практики, которая получила название контркультуры и Нового века. Контркультура, как мы знаем, была бунтом молодых против отцов, которые воплощали прежнюю цивилизацию с ее традиционными буржуазными ценностями, а новая цивилизация являлась уже глобальной цивилизацией — поликультурной, высокотехнологичной, взаимосвязанной, как никогда ранее. Если воспользоваться термином Л.Н.Гумилева, можно сказать, что какой-то ветер пассионарности, пронзивший все пространства планеты стал нести ее жителей в новом эволюционном направлении к всепланетарному посвящению в мистерию «Человек». Ибо действительно, то, что проявилось как в образовании трансперсональной психологии и движении «Новый век», так и во многих других тенденциях — это смена самых глубинных, фундаментальных установок и ориентаций культуры, смена ее типа.

Где-то до середины нашего века, до 50-х — 60-х гг., еще можно было провести достаточно четкую границу между двумя сквозными устремлениями человечества — восточным и западным. Восточную ориентацию в данном контексте можно было бы определить как стремление к самосовершенствованию, к эзотерическим духовно-философским исканиям, а западная ориентация, которая хорошо выражена, скажем, в исследовании М.Вебера о протестантской этике и духе капитализма,- это ориентация на преображение «града земного», на спасение планеты через социальную трансформацию, служение человечеству, развитие демократических структур. Такая ориентация тесно связана с определенным пониманием христианства как строительства царства небесного на земле, в то время, как восточная ориентация более связана с индивидуальным спасением. Это, конечно, условное деление, поскольку всегда в рамках, например, того же буддизма, христианства или иудаизма существовали разные направления — и мистические, и связанные с социальным прогрессом. Но тем не менее до середины нашего века мы можем уверенно различать практики индивидуального и социального преобразования. А вот где-то с 60-х гг. можно зафиксировать появление нового феномена, того,что практика индивидуального совершенствования вдруг тесно слилась с практикой социального преобразования. Возникло то, что можно назвать антропосоциотрансформацией — единством индивидуальной и социальной трансформации, выступающими как две грани одного процесса. Конечно, питательной средой этого процесса была контркультура. Но его начало связано не только с тем, что происходит «революция сознания» или «гуру революция», вовлекшая миллионы людей, остающихся в то же время активными членами западной цивилизации, в «паломничество в страну Востока»; занятия восточными психопрактиками. Главной причиной, как уже отмечалось, стало складывание глобальной цивилизации, глобализация всех цивилизованных процессов на планете — экономических, политических, информационных, культурных, усиление всеобщей взаимозависимости, с появлением которой мы начинаем воспринимать себя уже жителями планеты, «гражданами мира», а не отдельного государства. После начала информационной-коммуникативной революцией техносфера и инфраструктура воплотили такие базисные характеристики сознания как всесвязность и открытость и оказались в резком конфликте с манипулятивным характером прежних социальных институтов и потребовали их трансформации. Вот, пожалуй, основные цивилизационные процессы,вызвавшие формирование трансперсональной ориентации и за то новое осознавание ситуации, которое в ней выражено.

В пользу предложенного объяснения говорят многие факты. Например, когда еще в 1945 г. один из предтечей гуманистической и трансперсональной психологии английский писатель О.Хаксли опубликовал книгу о «вечной философии», она в то время не получила широкого отклика; работы К.Г.Юнга, посвященные духовному поиску и психологии религии тоже оставались известными достаточно узкому кругу людей. Это справедливо и для многих работ Дж.Кемпбелла или М.Элиаде. А вот книги К.Кастанеды, опубликованные в 60-70-х гг. сразу стали бестселлерами и явлением массовой культуры. И уже в это время произошло переоткрытие книг тех антропологов, психологов, философов и культурологов, которые в своих работах трансцендировали европейский взгляд на природу человека и исследовали аналогичный опыт мировых духовных традиций. Так произошло переоткрытие «вечной философии» с ее незыблемой истиной преодоления всех пределов.» Человек есть нечто, что должно превозмочь», и человек получает свое обоснование, свою целостность и свой смысл в трансцендировании. Ведь по сути дела сущность духовного поиска в религиозно-философских традициях состояла в попытке преодоления локальности жизни человека, ограниченности его способностей, его смертности, в попытке перевода человека в космическое измерение.

Кстати, и практика науки, тоже, как отмечает М.Мамардашвили, имеет подобную устремленность. Здесь у человека создаются органы — научные теории, приборы, гипотезы, переводящие его в космическое измерение. Ведь открытие законов природы — это есть ни что иное как делание человека через опыт его сознания соразмерным космосу и устройству универсума. Через практику философии человек также становится соразмерным Вселенной как всеединству, получает самообоснование в качестве космического феномена. Через предельный опыт в области искусства человек также способен трансцендировать свои границы и воплощать космическую гармонию. Весь этот опыт преодоления себя через создание специфических духовных органов для перевода в космическое измерение был характерен для человека на протяжении всей его истории. И поэтому, конечно же, он стал главным направлением исследования трансперсональной психологии. И это стало принципиально новым в сравнении с гуманистической психологией.

Итак, возникли новое расширенное исследовательское поле, новый образ человека, произошло преодоление антропологического масштаба, который существовал в рамках гуманистической ориентации. Была сделана продуктивная попытка заново взглянуть на человека в тех областях, где он выходит за свои границы — в экстатическом, религиозном, мистическом опыте, на границах его жизни в опыте смерти, умирания и рождения. Необходимость нового научного понимания человека привела к тому, что в профессиональный состав трансперсонального движения вошли не только психологи или такие традиционные гуманитарии как этнологи, культурологи или, скажем, танатологи, но и представители, казалось бы, далеких профессий — физики, биологи, кибернетики. Дело в том, что поиск нового предметного поля и нового видения человека оказался созвучным поискам новой научной парадигмы и в других, в том числе, естественнонаучных дисциплинах. Например, физик и философ Ф.Капра показал в своем исследовании новой научной парадигмы «Поворотный пункт» (1983 г.), что кризис науки и облик новой науки имеет те же отличительные черты как в психологии, так и в физике, кибернетике или биологии. Героями его следующей книги, посвященной той же теме «Необыная мудрость: разговоры с замечательными людьми» (1988 г.) стали психолог С.Гроф, лидер «антипсихиатрии» Р.Лэйнг, физик Дж.Чу, экономист Х.Хендерсон, специалист по новой медицине и по лечению рака К.Саймонтон — люди, являющиеся творцами новой научной парадигмы в психологии, психиатрии, физике, экономике, медицине, а также политике и философии. Из бесед с этими людьми Капра делает вывод: новая научная парадигма во всех этих областях действительно имеет такие общие черты как целостность, системность, новые критерии научности, новое обоснование своего предмета, новое понимание научного закона, субъекта и объекта науки. Именно поэтому в рамках трансперсонального движения и объединяются передовые ученые из самых различных областей знания.

Новая научная парадигма, действительно, необходима для понимания того антропологического видения, которое развернулось в трансперсональной психологии. И многое здесь уже сделано. Достаточно отметить новую картографию человеческой психики С.Грофа, его новаторские представления о духовном кризисе, в которых он показал, что большинство классифицируемых традиционной психиатрией заболеваний таких как неврозы и психозы по сути дела являются кризисами роста, которые в определенных условиях возникают у всех людей, а не болезнями. Традиционная психиатрия, нечувствительная к этому процессу, в своих классификациях замораживает его отдельные фазы как различные виды патологии, рассматривая их как ненормальности, а не как стадии эволюционного процесса, Те, кто зачисляется психиатрией в невротики и психотики — это чаще всего люди, которые спонтанно перенесли мощный духовный опыт и не сумели справиться с ним. Супругами Гроф для помощи таким людям создана международная программа «Spiritual emergency». Другим лидером трансперсональной психологии К.Уилбером осуществлена интеграция психотерапевтических м психологических подходов на основе теории спектра сознания. Широкую известность получило изучение медитации такими учеными как Р.Уолш, Д.Шапиро и М.Мерфи. Произошло введение в научный оборот восточных эзотерических традиций.

Одной из наиболее интересных исследовательских программ в области трансперсональной психологии является «Проект исследования резервных возможностей» Института Эсален (США), начатый в 1976 г. Суть проекта состоит в том, чтобы собрать, каталогизировать с помощью компьютеров и изучить все зафиксированные в мировой литературе проявления резервных возможностей человека. Руководитель проекта М.Мерфи анализирует собранные данные в объемистой книге «Будущее тела: исследования дальнейших возможностей человеческой эволюции»(1992). Мерфи спрашивает, о чем говорит феномен резервных возможностей человека, почему, например, в спорте постоянно происходит рост рекордов? Он считает, что дело не только в том, что человечество находится сейчас в состоянии глобального стресса в связи с глубинной структурной перестройкой всей социальной ткани, а также в связи с возросшей угрозой его уничтожения, но и в том, что мы находимся на пороге нового видового скачка. Произошедшие глобальные изменения пробудили некие новые возможности, необходимые для адаптации человечества к новым условиям. И феномен резервных возможностей говорит прежде всего о переходе к этому новому уровню существования, и является по сути преддверием эволюционного скачка. По мнению Мерфи, в недалеком будущем, может быть в начале ХХI века, произойдет масштабное освоение управления любыми функциями тела. То, что сейчас доступно немногим индивидам, прошедшим сложную йогическую школу, станет фактом массовой культуры. Аналогичную протеевскую мифологему грядущего всевластия тела над духом развивает киберпанковская культура и начавшееся освоение «виртуальной реальности».

Другим весьма характерным явлением является открытие трансперсонального измерения внутри традиционных психотерапевтических и психологических подходов. Например в 1980 г. под редакцией С.Бурштейна была издана книга под названием «Трансперсональная психотерапия». В ней дается трансперсональный взгляд на такие известные психотерапевтические подходы, как гештальттерапия, психосинтез, трансакционный анализ, аналитическая психология, психоанализ, а также ряд подходов гуманистической или экзистенциально-феноменологической ориентации.

Подобный сдвиг видения весьма характерен для современной ситуации. Он показывает, что между гуманистической, трансперсональной психологией и предшествующими подходами по сути нет никакой непреодолимой пропасти: они по сути являются ступенями магистрального развития психологии.

В новых направлениях психологии произошло существенное расширение поля поиска, и от первоначальной ориентации в сторону Востока гуманистическая, и трансперсональная психология устремились на поиск собственной почвы, вглубь европейской религиозно-философской и духовной традиции. В новых антологиях по гуманистической и трансперсональной психологии мы находим имена Я.Беме, Э.Сведенборга, Мейстера Экхарта, отцов церкви, исихастов православной традиции.

Сходные процессы происходят и у нас, с самого начала Российской ассоциации гуманистической психологии. В приглашение, которое получали участники Учредительной конференции, предлагалось назвать нашу Ассоциацию Ассоциацией гуманистической и трансперсональной психологии. По мнению оргкомитета, это имело немалый смысл. Мы знаем, что Россия — это своего рода, кентаврическое существо. И если Запад переоткрывал свое первоначальное трансперсональное измерение, вглядываясь в зеркало Востока, то у России связь с Востоком исконна, присутствует на протяжении всей ее истории, как через византийско-греческую традицию, так и через прямые азиатские соприкосновения. Поэтому нам оказались близки и европейская христианская традиция, западная персонологическая ориентация, выраженная в гуманистическом крыле нашей Ассоциации, и трансперсональная ориентация. 

Отечественная традиция гуманистической и трансперсональной психологии имеет ряд отчетливых истоков. Это и монашеская — византийская и древнерусская — традиция (практика исихазма), это и практика традиционного уклада отечественной жизни — крестьянской общины и духоборческих исканий от древних раскольнических общин до толстовских коммун. Это и философия серебряного века, в которой представлен весь спектр ориентаций — от ярко выраженных персоналогических, гуманистических до мистических трансперсональных. Это, конечно, и русская литература, представленная прежде всего такими авторами экзистенциально-духовной ориентации как Достоевский и Толстой, а также писателями серебряного века. Андрей Белый, например, имел тесное отношение к трансперсональной традиции и был учеником Р.Штейнера. К Штейнеру были близки и чета Мережковских, и актер Михаил Чехов. Знаменательно, что одним из предтечей американской гуманистической и трансперсональной ориентации был Г.И.Гурджиев — также наш соотечественник. Его Институт интегрального развития человека прежде, чем обосноваться в Париже, находился в России. Ряд мощных гуманистических импульсов содержит культурно-исторический подход Л.С.Выготского и философская антропология М.М.Бахтина. Словом, у отечественной гуманистической традиции много истоков, и нам предстоит их заново переосмыслить, и для этого сейчас открылось множество возможностей.

Символом всепланетного синтеза культур является тот факт, что, как Америка первоначально открыла свои гуманистические и трансперсональные измерения на Востоке, так и Россия встречается со своей исконной гуманистической и трансперсональной традицией через американскую психологию. Началось это узнавание через книги американских авторов, которые провозились, переводились и распространялись в самиздате. Сегодня этот процесс взаимообогащения и узнавания вступает в новую фазу глобальных поликультурных контактов.

* * *

Грандиозные изменения, происходящие сегодня во всех уголках нашей планеты, сотрясающие все социальные группы и затрагивающие каждого человека, имеют фундаментальное измерение, до недавнего времени ускользавшее от философского анализа. Земная цивилизация вступает в новую точку своего роста, которую можно охарактеризовать как выход на сознательную эволюцию. В разных странах сотни миллионов людей практикуют те или иные пути самопознания и самосовершенствования. Так, по данным социологической фирмы Д.Янкеловича, свыше 2% американцев активно вовлечены в поиск альтернативных стилей жизни и путей самоосуществления. В любой развитой стране существуют невообразимое количество всевозможных организаций, институтов, групп, общин, журналов и книг, имеющих дело с этими темами. Скажем, посетитель лондонского магазина «Компендиум» может найти здесь десятки тысяч книг, сотни видео- и аудиокассет, объединенных тематикой самопознания и самосовершенствования. Западный интеллектуальный рынок предлагает потребителю тысячи практических семинаров, на которых можно познакомиться с любой философско-религиозной традицией, эзотерической практикой, «новой религией» или психологическим тренингом. Движения обновления социальной жизни еще в 60-е — 70-е гг. нашего века, проявлявшие себя как альтернативные официальному истеблишменту молодежная контркультура и иллюминатство, сегодня оказались интегрированными в обширные социальные проекты гуманизации культуры через самореализацию и самосовершенствование. И это уже не эскапизм, как виделось в первых попытках их осмысления. Уникальность современной ситуации состоит в том, что движения за гуманизацию и революцию сознания стали одними из самых важных составляющих массовой культуры. Они призывают к радикальной реформе всех сфер жизни современной западной цивилизации. И трансперсональная психология выступает интеллектуальным лидером этого всеобъемлющего порыва к беспредельному развитию.

 

Задать вопросы по программе можно по прямому телефону:  8 (499) 650-75-25

Записаться в группу

Трансперсональная психология: представители и методы направления

Одна известная поговорка гласит: «Выше головы не прыгнешь». С этим трудно поспорить, так как физически такое невозможно осуществить. А вот выйти за рамки своего «я» вполне реально, по крайней мере, так говорит трансперсональная психология.

Психология вне себя

Слово «трансперсональный» значит «выходящий за рамки конкретной персоны». Можно сказать, что это психология, существующая за пределами разумного опыта, за пределами человека. Первое упоминание о трансперсональной психологии датировано 1902 годом. О ней говорил на лекциях Уильям Джеймс. Именно его некоторые исследователи считают основателем трансперсональной психологии, хотя первым, кто заговорил о трансперсональном бессознательном, был Карл Юнг. Он использовал этот термин как синоним коллективного бессознательного.

В самостоятельную науку это направление оформилось в конце 60-х годов прошлого века как направление гуманистической психологии. Представителями трансперсональной психологии считаются Абрахам Маслоу, Энтони Сутич, Станислав Гроф, Мейлз Виз, Алан Уотс и другие.

Измененное сознание

Трансперсональные исследования изучают состояния измененного сознания, когда оно выходит за предел привычного «я». Основная часть материалов трансперсональной психологии взяты из толкований снов, опыта медитаций и паранормальных явлений.

современные направления в психологии гуманистическое трансперсональное

Представители этого направления допускают существование высших сил, однако избегают прикрепления к какой-то определенной религии. Трансперсональная психология стремится к свободе, любви и всеобщему братству. Основная задача этого направления — преодолеть личную изоляцию, самодостаточность и центрированность. Что же говорили об этой науке ее представители?

Уильям Джеймс

В джиффордских лекциях, которые назывались «Многообразие религиозного опыта», У. Джеймс акцентировал внимание на том, что для понимания духовных переживаний необходимо пользоваться эмпирическими методами. Ученые допускают ошибку, когда начинают делить реальность на объект наблюдения и субъект, потому что все зависит от внешнего наблюдателя. То, как человек интерпретирует видимую им реальность, должно стать предметом исследования. В результате можно будет исследовать, каким уровнем сознания обладает индивид и насколько ему нужна духовная трансформация.

Абрахам Маслоу

Этот ученый стоял у истоков гуманистической психологии, основная направленность его деятельности — «пиковые переживания». К ним относятся инсайды, пиковые моменты любви, экстаз, потеря границ собственного «я». Описание этих моментов стало основным предлогом для развития трансперсональной психологии.

Во время одной из лекций в Сан-Франциско Маслоу говорил о появлении «четвертой силы», которая будет заниматься изучением опыта, что испытывает человек, медитируя или принимая психоделические препараты. В то время в психологии существовало только три направления: бихевиоризм, психоанализ и гуманистическая психология. Но ни одно из них было не в состоянии описать те явления, что были предназначены для «четвертой силы». Даже гуманистическая психология, именуемая «третьей силой», была ограничена в своих методах. Это послужило хорошим подспорьем для появления нового направления.

измененное состояние сознания

Новая школа

Спустя несколько месяцев после того, как Маслоу заявил о необходимости создания «четвертой силы», в штате Калифорния, в Менло-Парке, произошло собрание ученых, на котором присутствовали А. Маслоу, Э. Сутич, С. Гроф, М. Виз, Д. Фейдимен и С. Маргулис. Задача этой встречи – создать новую школу, которая могла бы заниматься изучением опыта, доступного человеку, включая и измененные состояния сознания. Сначала это направление получило название трансгуманистического, но после ученые пришли к общему согласию и дали ему современное имя.

Чтобы обозначить предмет трансперсональной психологии, ученые вывели два аспекта изучения: субъективный и объективный. В субъективном аспекте ученые исследуют опыт человека, которому удалось покинуть пределы собственной личности и соединиться с космосом и природой. В сегменте объективных исследований ученые изучают факторы, которые влияют на человеческое поведение и мышление.

Через два года после основания этой школы была создана Ассоциация трансперсональной психологии. После смерти А. Маслоу и Э. Сутича новое течение разделилось на три основных направления. Первое базировалось на исследованиях Станислава Грофа, второе было создано на основе учений Кена Уилбера. У третьего направления не было своего представителя, в нем были сосредоточены основные засады развития и достижения нового течения в психологии.

Особенности

Трансперсональная психология – это особый раздел в психологии, что не только исследует измененные состояния сознания, но и создает методы, которые помогут человеку решить его внешние и внутренние проблемы. Это ответвление психологии не ограничивает себя какими-то рамками или условностями. Здесь успешно совмещаются новые теории, взгляды и подходы с восточным мировоззрением.

личность трансперсональной психологии

Психологи этого научного направления изучают духовный мир человека, которому раньше не придавали особого значения.

Трансперсональная психология отличается от других течений сочетанием разных направлений и наук. Здесь присутствуют и психологические направления, и философия, точные науки и духовные практики.

Основные направления

К самым существенным направлениям в трансперсональной психологии относятся:

 • Исследование измененных состояний сознания.
 • Изучение духовных практик в разрезе психиатрии и психологии.
 • Парапсихология.
 • Дыхательные упражнения.
 • Йога и медитация.
 • Фармакологические и психоделические препараты.
 • Целительные практики.
 • Духовный рост и процессы старения.
 • Смерть и переживания, с ней связанные.

Переживания

Личность в трансперсональной психологии подчас подвержена переживаниям. Трансперсональная наука делит их на две группы: переживания в расширенных состояниях сознания и за его пределами.

трансперсональная психология грофа

К первой подгруппе относят опыт, полученный в пределах пространственно-временного континуума. Например, предсмертные состояния, рождение, перинатальный период, ясновидение, возвращение в прошлые жизни, телепатия и т. д. Что касается второй подгруппы, то к ней относят духовный и медиумический опыт, во время которых человек вступает в контакт с высокоразвитыми существами или происходит слияние человеческого сознания со сверхпланетарным.

Школы, направления, непринятие

Сегодня в трансперсональной науке выделяются такие направления:

 • Психология Юнга.
 • Архетипическая, или глубинная, психология, основанная на учениях Д. Хиллмана.
 • Психосинтез.
 • Работы Маслоу, Уилбера, Тарта, Уошберна, которые выделились в одно направление.
 • Работы Станислава Грофа.
 • Психотерапия.

Как бы прискорбно это ни звучало, но в настоящее время Американская психологическая ассоциация не признает трансперсональную психологию как полноценное психологическое направление. Ученые по всему миру считают, что это психологическое течение является еще одним явлением псевдонауки.

Научные сообщества не признают современные направления в трансперсональной психологии. Гуманистические идеи, на которых ранее базировались первые подходы нового психологического направления, сейчас подвергаются критике со стороны консервативно настроенных ученых. Хотя в этом нет ничего удивительного, на протяжении всей истории человечества общество всегда с негодованием относилось к новым, революционным взглядам.

Теория Кена Уилбера

И несмотря на все преграды и непонимание, методы трансперсональной психологии продолжают развиваться. В свое время К. Уилбер был основателем отдельного подхода в ней, который получил название интегрального. В своем первом научном труде «Спектр сознания» он пришел к выводу, что человеческое сознание состоит из нескольких уровней (спектров) самосознания. Эти спектры охватывают все возможные уровни сознания, начиная от безграничного единения с Вселенной и заканчивая уровнем маски, где индивид идентифицирует себя с чем-то, подавляя свои отрицательные характеристики.

Согласно Кену Уилберу существует 5 уровней:

 1. Спектр маски. Находясь в разной социальной среде и попадая под ее влияние, человек может подавлять, а то и вытеснять свои негативные качества, воспоминания, переживания, тем самым ограничивая себя. В результате человек теряет возможность осознавать себя в полной мере.
 2. Спектр тела и эго. На этом уровне человек четко понимает, что состоит из физической оболочки (тела) и души. Хотя понятие «душа» все еще остается чем-то абстрактным, а не пережитым опытом.
 3. Экзистенциальный спектр. Индивид начинает осознавать себя как некое психофизическое существо, которое живет в пространственно-временных измерениях. Человек осознает, что есть он – личность, а есть и внешний мир.
 4. Трансперсональный спектр. На этом уровне приходит осознание того, что жизнь человека не ограничивается физическим телом. Индивид осознает, что является чем-то большим, но все еще не ощущает единства с Вселенной.
 5. Единое сознание. На этом уровне подразумевается окончательное единение со всем, что существует вокруг. Человек становится неразделимым с существованием, то есть его можно считать всем сущим.
трансперсональное направление в психологии

Сознание развивается в иерархической последовательности от самых низких уровней к более высоким.

Трансперсональная психология Грофа

Большой вклад в развитие этого течения сделал Станислав Гроф, введя понятие холотропной терапии. Под этим понятием подразумевается теория и практика психотерапии и самопознания в измененных состояниях восприятия, которые ведут к возвращению целостности. Чтобы разработать этот метод, ученый 30 лет изучал состояние измененного сознания. Сейчас холотропную терапию используют:

 • Для решения безвыходных ситуаций.
 • Лечения расстройств психического характера.
 • Лечения психосоматических заболеваний.
 • Развития талантов и способностей.

Суть терапии

Достижения Грофа в трансперсональной психологии больше предназначены для практического применения. Суть холотропной терапии основана на активации бессознательной части сознания. Для этого используется специальная техника холотропного дыхания и особые музыкальные произведения.

Эти приемы позволяют активизировать внутренний энергетический поток, который превращает подавленное состояние в поток переживаний. Тогда человеку нужно только следовать за этим потоком, куда бы он его ни привел. Энергия способна самостоятельно отыскать путь к исцелению.

трансперсональная психология основатель

Холотропное дыхание создает такие условия, при которых весь мусор, накопленный в подсознании, выходит совершенно естественным образом. Незавершенные дела высвобождаются через движения, невысказанные слова превращаются в различные звуки, подавленные эмоции высвобождаются через мимику и позу. Эта работа должна продолжаться, пока все, что было разбужено дыханием, не иссякнет и тело полностью не расслабится.

Сеансы холотропной терапии

Пребывая в состоянии измененного сознания, человек может вернуться в прошлое и вновь увидеть или даже заново пережить травматические события своей жизни. Наблюдая за событиями прошлого, человек получает возможность понять произошедшее, принять сложившуюся ситуацию и освободиться от груза прошлого. Стоит отметить, что индивид получает возможность посетить не только события своего прошлого, но и свои прошлые жизни. А это куда сильнее может изменить его взгляды на мир. Увидев свои прошлые воплощения, человек поймет, почему он родился именно в этом месте и времени. Он сам сможет ответить на вопросы, почему именно такие возможности у него есть, поймет, какими способностями обладает и почему его окружают именно эти люди.

предмет трансперсональной психологии

На сеансах холотропной терапии человек может ощутить себя растением или животным, может общаться со сверхчеловеческими существами и испытает опыт единения с Вселенной. Даже сегодня холотропная терапия считается одним из лучших достижений трансперсональной психологии. Ощутив подобные переживания, человек больше никогда не станет прежним, нет, он не потеряет себя, наоборот, поймет, в чем состоит его истинное предназначение, и по-новому посмотрит на мир.

Трансперсональная психология – это наука, которая изучает измененное состояние сознания. Несмотря на то что ее никогда не признают в научном сообществе, она будет существовать, ведь человек — это не просто кожа да кости, но еще и душа, стремящаяся соединиться с Вселенной.

Трансперсональная психология — Психологос

Представители: Станислав Гроф, Кен Кизи, Тимоти Лири, Теренс Маккена.

Трансперсональная — выходящая за рамки отдельной персоны, конкретного человека или индивидуальной души. Психология вне меня, вне тебя и вне разумного опыта. Рекламное представление трансперсональной психологии представлено здесь →

Уильям Джемс писал о трансперсональной психологии еще в 1902 г. Первым, кто заговорил о «трансперсональном бессознательном», был, судя по всему, К. Юнг, использовавший этот термин в качестве синонима термина «коллективное бессознательное». В качестве самостоятельного раздела психологической науки трансперсональная психология оформилась конце 1960-х гг. как одно из направлений гуманистической психологии. Основателями этого направления выступили известные философы, психологи и психотерапевты А. Маслоу, Э. Сутич, С. Гроф, А. Уотс, М. Мерфи и др.

Трансперсональная психология (ТП) описывает опыт измененных состояний сознания, когда оно выходит за пределы привычного «Я», за границы времени и/или пространства.

Большая часть материалов ТП взята из толкования сновидений, переживаний после приема легких наркотиков, опыта медитаций и измененных состояний сознания в процессе интенсивного дыхания и других процессов, создающих кратковременное отравление мозга.

Представители ТП, как правило, допускают существование Высших сил, но избегают прикрепления к определенной религии. Как философское направление, в ТП традиционно тяготение к позиции свободы, любви и всеобщего братства. ТП ставит задачу преодоления ощущения личной изоляции, центрированности и самодостаточности.

ТП считает, что существует как несколько способов приобретения и доказательства истинности знания, так и множество состояний сознания, и все они должны быть важны для психологии. Измененные состояния сознания могут подчиняться особым законам, отличным от тех, по которым функционирует нормальное сознание. Научное знание передается линейно, в словах и в числах, а то, что описывает ТП, скорее может быть связано с работой правого полушария, работающего образно, а не логично. Для объяснений ТП пользуется понятиями «формационная каузальность» и «синхронистичность» (имеющее смысл, многозначительное, но акаузальное стечение событий).

ТП охватывает эмпирические исследования, разработки прикладных аспектов и теоретический анализ огромного количества тем, включая ценности, объединяющее сознание, мистицизм, священность повседневной жизни, космическое сознание, космическую игру, синергию индивида и биологического вида, духовные пути, теории и техники медитации, сострадание и трансперсональную кооперацию.

Представители ТП большей частью ориентируеются на восточные практики, организуют семинары по освоению и использованию медитаций и дыхательных техник: ребёфинг, холотропное дыхание, освобождающее дыхание.

Вводное занятие Университета

Методы исследования трансперсональной психологии. Трансперсональная психология. Новые подходы

Методы исследования трансперсональной психологии

Трансперсональная психология обозначена как «ненаучная дисциплина», поскольку у нее нет объекта исследования или он недостаточно четко сформулирован. Однако свой неоднозначный статус данная дисциплина во многом получила благодаря «серьезным» ученым психологической науки, которых настораживает тот факт, что трансперсональная психология слишком большое внимание уделяет различным эзотерическим и лженаучным учениям. Трансперсональная психология возникла в 70-е годы XX века вместе с другими направлениями психологии и к началу XXI веку была подкреплена большим исследовательским материалом. При этом стоит отметить, что у нее сложился определенный объект изучения – измененные состояния сознания. Что касается различных эзотерических и лженаучных учений, как бы наивно это ни прозвучало, они являются своего рода «приложением» к данной дисциплине, которое во многом обусловлено мировоззрением различных авторов – ученых, трансперсональную психологию создававших. А. Маслоу, Э. Сутич, С. Гроф стояли у истоков трансперсональной психологии, они желали создать дисциплину, которая изучала бы особые состояния сознания или аномальные состояния психики человека, такие как транс, мистический/религиозный опыт, мистические переживания и т. д.

В связи с этим представляется возможным дать следующее определение современной трансперсональной психологии:

Трансперсональная психология – научное направление, исследующее трансперсональные состояния человеческой психики с помощью восточных и западных психотехник и практик.

Основной парадигмой трансперсональной психологии стало когда-то очень популярное направление в физике – квантовая механика.

Наряду с этим трансперсональная психология оперирует огромным количеством практических, абсолютно научных методов. Перечислим некоторые из них.

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) – график электрической активности головного мозга, получаемый в процессе электроэнцефалографии. Применяется для исследования активности мозга при измененных состояниях сознания.

Самочувствие. Активность. Настроение. Тест (САН) – разновидность опросников состояний и настроений. Разработан В. А. Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шараем и М. П. Мирошниковым в 1973 году.

САН представляет собой карту (таблицу), которая содержит 30 пар слов, отражающих исследуемые особенности психоэмоционального состояния (самочувствие, настроение, активность). При разработке методики авторы исходили из того, что три основные составляющие функционального психоэмоционального состояния – самочувствие, активность и настроение – могут быть охарактеризованы полярными оценками, между которыми существует континуальная последовательность промежуточных значений. Однако сегодня получены данные о том, что шкалы САН имеют чрезмерно обобщенный характер. Факторный анализ позволяет выявить более дифференцированные шкалы: «самочувствие», «уровень напряженности», «эмоциональный фон», «мотивация» (А. Б. Леонова, 1984). САН широко применяется при оценке психического состояния больных и здоровых людей, психоэмоциональной реакции на нагрузку, для выявления индивидуальных особенностей и биологических ритмов психофизиологических функций.

Методика INSPIRIT (Индекс базовых духовных переживаний). Изначально была разработана для изучения «базовых духовных переживаний», убедивших человека в существовании Бога, оценки их значимости для личности, а также определения отношения респондента к религиозным практикам. Ниже приведены примеры из опросника.

Насколько религиозным или духовным человеком вы себя считаете? Примерно как часто вы уделяете время религиозным или духовным практикам?

Насколько часто вы ощущали присутствие мощной духовной силы? Насколько близким(-ой) к Богу вы себя ощущаете?

Было ли у вас когда-нибудь переживание, которое убедило вас в существовании Бога?

Согласны вы или не согласны с утверждением «Бог находится внутри человека»?

Данная методика, переведенная по согласованию с автором на русский язык специально для нашего исследования, была апробирована на выборке здоровых студентов, испытывающих повседневный стресс. В оригинальной версии INSPIRIT оценки по всем семи заданиям методики в финальной факторизации образовывали одну шкалу, характеризуя тем самым полюс «внутренней религиозной ориентации» по типологии Г. Олпорта, определяющей, в частности, динамику духовного роста личности.

По данным Левина и Шиллера, изучавших взаимосвязь здоровья и духовности, внутренняя, или зрелая, религиозность способствует формированию у субъекта положительных психологических отношений, которые являются своеобразным буфером, предохраняющим человека от стрессорного воздействия различных эндо– и экзогенных факторов. Валидизация шкалы INSPIRIT была проведена на базе ряда кардиологических, травматологических и онкологических стационаров в США, где у пациентов изучалась связь выраженности базовых духовных переживаний и динамики выздоровления (модель стресса, обусловленного соматической патологией). Выборка насчитывала 83 испытуемых в возрасте от 25 до 72 лет, преимущественно женщин (66 %) и белых американцев (94 %). Из них 37 % были католиками, 23 % протестантами и 40 % исповедовали иудаизм.

Тест-опросник (уровня) религиозности («ТОР»; Ю. В. Щербатых с соавторами, 1996), состоявший из 40 вопросов, которые можно было разбить на 8 субшкал (гносеологические корни религиозности и склонность к идеалистической философии; отношение испытуемого к магии; тенденция личности искать в религии поддержку и утешение; внешние признаки религиозности; тенденция веры в Творца и признание существования высшей силы, создавшей мир, и др.).

Опросник ИСС («Признаки измененных состояний сознания», Л. И. Спивак, 1992, модификация 2004) был разработан в рамках отечественной научной школы исследования ИСС по данным массовых обследований, а также с учетом структуры наиболее авторитетных зарубежных опросников. Опросник ИСС направлен на измерение выраженности тех составляющих религиозно-психологического опыта, которые мы определяем в порядке первого приближения как «предрелигиозные». Включенные сюда необычные психические переживания, такие как прекогнитивные («вещие») сны, когнитивные инсайты («прозрения»), мистические озарения, аудиовизуальные иллюзии, яркие амбивалентные эмоции, весьма часто служат промежуточной стадией при нарастании религиозно-психологической доминанты либо же, при «задержке» на данной стадии, в течение достаточно долгого времени могут подменять собой отправление религиозного культа (в современной культуре они проявляют тенденцию к оформлению в виде самодостаточной «новой духовности» типа нью-эйдж). Опросник состоит из 15 шкал, представляющих основные признаки качественного изменения сознания, по данным которых рассчитывается интегральный индекс.

Опросник ИСС направлен на регистрацию достаточно краткосрочных, волатильных, реактивных компонентов религиозно-психологических переживаний.

Психологический опросник «Особенности мистической личности» (А. В. Тулин) состоит из 81 утверждения и из восьми шкал. Цель ОМЛ – исследование предрасположенности личности к мистическим верованиям и роли в них самого человека, а также изучения влияния мистических учений на детей и взрослых. Психолог должен понимать, что «трансцендентное», с которым человек столкнулся, будь это инопланетяне или что-либо еще, как правило, сильно меняет мировоззрение. Во многих случаях человек не может справиться с возникшей у него проблемой, в том числе может переживать так называемый духовный кризис.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Трансперсональная психология. |

Трансперсональная психология как наука.

Трансперсональная психология (ТП), одна из популярных и известных психологических концепций зародившихся в середине 20 века, занимает довольно особое место.

Во-первых потому, что не признана большинством ученых в академических психологических кругах и при этом весьма популярна.
Во-вторых, по причине того, что ее основные базовые положения не подлежат проверке эмпирическим путем, и хотя то же самое можно сказать и про многие другие направления психологии, именно трансперсональной психологии выпала сомнительная честь стать этаким еретическим направлением среди прочих психологических теорий.

Причина по которой ТП рассматривается многими учеными как некая разновидность неомистицизма очевидна — именно трансперсональные психологи впервые открыто заговорили о том, что такой особый вид человеческих переживаний, как мистический (религиозный) опыт реально существует и оказывает немалое влияние на человеческую психику в смысле ее потребностей и мотивов, а также на уровень психологического благополучия человека.

Однако,  главным фактором было то, что этот опыт одновременно позиционировался и как инструмент исследования не только «психокосма» человека (что было бы вполне правомерно с точки зрения науки), но и прочего мира, который издавна серьезные ученые привыкли считать «объективным», и подлежащем исключительно исследованиям, построенным на научных принципах. Именно это по всей видимости и стало тем камнем преткновения за которым скрывается скептическое отношение ученых к ТП.

В этом контексте совершенно уместно будет вспомнить отношение такой серьезной и научной дисциплины, как бихевиоризм, к прочим психологическим направлениям, которые, с его точки зрения, точно также рассматривались как ересь. В их число входили и, ныне широко признанные учеными, аналитическая психология и психоанализ.
С другой стороны всем давно ясно, что строго эмпирическим методами пользуется не так уж много направлений изучающих человеческое сознание, и основной вопрос здесь, как всегда, упирается в то, какие именно методы исследования окружающего мира можно считать научными, а какие нет.

Еще большее значение имеет тот факт, что любое психологическое направление это, как правило, сугубо прикладной метод, базирующийся на различных приемах психологической работы с клиентом, и опирающийся на теорию, которая сама по себе часто имеет лишь второстепенное значение и в этом контексте не так уж и важно, какие именно идеи легли в основу того, что действует и помогает человеку. Тем не менее в науке всегда существует незримая, но неумолимая грань, которая, несмотря ни на что, способна навешивать ярлыки по определенным признакам научности или не научности исходных предпосылок. И в этом случае несколько категорически не принимаемых научным сообществом идей способны легко вывести за пределы общей парадигмы целые успешно работающие направления. Особенно это касается такого уязвимого в этом смысле направления, как психология.

Как факт, на сегодняшний день трансперсональная психология не признана большинством ученых, как научная дисциплина, однако в 1996 году на базе Британского психологического общества было создано отделение ТП, что можно считать знаком ограниченного признания этого направления среди по крайней мере английских психологов.

Зарождение трансперсональной психологии.

Как и многие ныне популярные психологические направления, ТП зародилась в середине 20 века.
Принято считать, что у истоков трансперсональной психологии стояли Абрахам Маслоу, Станислов Гроф, Кен Уилбер, Тимоти Лири и некоторые другие популярные ученые того времени. Тем не менее совершенно очевидно, что идеи, лежащие в основе подхода ТП, обсуждались учеными уже давно и даже легли в основу такого признанного направления, как аналитическая психология Карла Юнга (имеется ввиду его концепция коллективного бессознательного и происходящий из нее, де-факто мистический, символизм).

Гроф Станислав

Изначально исследования перечисленных ученых касались, так называемых «пиковых» состояний человеческого сознания, которые явно не укладывались в понятие нормы и с точки зрения традиционного психологического подхода рассматривались не иначе, как серьезные психологические нарушения.

Маслоу Абрахам

Несомненно несколько слов следует сказать о том, в каких условиях появилось новое направление. Это время 50-60 годы в США и отчасти в Европе было временем новых и не всегда однозначных молодежных течений таких как хиппи, битники и т.п. Это было время сексуальной революции, бурного увлечения восточным оккультизмом — йогой, медитациями, буддизмом и т.п. Не последнюю роль сыграло и использование психоделических веществ, расширяющих сознание, таких как ЛСД, марихуана и т.п., которыми увлекалось и большинство из перечисленных выше ученых.

Все эти факторы неизбежно привели к тому, что необычный и редкий до сего времени для западного мира опыт измененных состояний сознания стал внезапно доступен очень многим. По этой причине игнорировать факты таких состояний сознания и их последствий для многих людей стало нельзя, как и списывать такие состояния на редкие психологические нарушения неизвестного происхождения.

Комментировать через Facebook

Comment

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *